دانلود کتاب متون و برگزیده ادب فارسی رحیم کوشش pdf

دانلود کتاب متون و برگزیده ادب فارسی رحیم کوشش pdf

دانلود کتاب متون و برگزیده ادب فارسی رحیم کوشش ما برای شما آن را آماده دانلود کرده ایم.نگارنده در تعریف این اثر در پی آن بوده است تا کتابی پدید آورد که ضمن رعایت سرفصل های مصوب برای درس فارسی عمومی با علایق و سلایق علمی متناسب تر باشد و در دانشجویان برای مطالعه آثار ادبی رغبت بیشتری برانگیزد. تدوین و تنظیم و متنها در این اثر مبتنی بر ترتیب تاریخی است تا از این طریق کیفیت تحویل و تطور نظم و نثر فارسی تا اندازهای بر خواننده معلوم گردد.

به منظور پرهیز از یکنواختی از متون منظوم و منثور را به تناوب آورده‌ایم. در ضمن در این کتاب به پاره‌ای از آثار ارزشمند بعد از انقلاب نیز که متاسفانه در اغلب آثار مشابه مورد بی توجهی بوده است پرداختیم.
نکات لغوی معنایی دستوری و زیبایی شناختی مربوط به هر درس در حاشیه و به صورت پاورقی آمده است. در برخی دیروز این توضیحات به اندازه‌ای است که مدرس می‌تواند با آسودگی تمام مطالعه آن ها را به خود دانشجو واگذار نماید.
نگارنده در انتخاب این متون بیشتر به قله های بلند ادبیات فارسی نظر داشته و تعدد و تنوع موجود در متون منتخب سبب شده است تا استاد و دانشجو در انتخاب های خود از آزادی و اختیار بیشتری برخوردار باشد.
در بخش پیوست ها علاوه بر دو فصل دستور خط فارسی و نشانه گذاری فصل دیگری نیز با عنوان اصطلاحات دستوری و بلاغی آمده است که در نوع خود در کتاب‌ هایی از این دست تازگی دارد و در صورت لزوم دانشجویان می‌ توانند بدان مراجعه و از آن استفاده کنند. شما هم اکنون می توانید پی دی اف کتاب رو از سایت پروژه یاب دریافت کنید.

فهرست مطالب دانلود کتاب متون و برگزیده ادب فارسی رحیم کوشش

 • ۱.پیشاهنگان فارسی۲.رودکی سمرقندی

  ۳.ابوعلی بلعمی

  ۴.شهید بلخی

  ۵.فردوسی طوسی

  ۶.عنصرالمعالی

  ۷.فرخی سیستانی

  ۸.نظام الملک طوسی

  ۹.منوچهری دامغانی

  ۱۰.ابوالفضل بیهقی

  ۱۱.ناصر خسروقبادیانی

  ۱۲.((از سفرنامه))

  ۱۳.هجویری

  ۱۴.انوری ابیوردی

  ۱۵.مسعود سعد سلیمان

  ۱۶.خواجه عبدالله انصاری

  ۱۷.خیام نیشابوری

  ۱۸.سنائی غزنوی

  ۱۹.عین القضاف همدانی

  ۲۰.خاقانی شروانی

  ۲۱.نظامی گنجوی

  ۲۲.ابوسعید ابوالخیر

  ۲۳.عطار نیشابوری

  ۲۴.از ((تذکره الاولیاء))

  ۲۵.امیر خسرو دهلوی

  ۲۶.مولوی

  ۲۷.از ((فیه ما فیه))

  ۲۸.سعدی شیرازی

  ۲۹.از ((گلستان))

  ۳۰.(فخر الدین عراقی)

  ۳۱.نصرالله منشی

  ۳۲.حافظ شیرازی

  ۳۳.نظامی عروضی

  ۳۴.جامی

  ۳۵.((از بهارستان))

  ۳۶.سعدالدین وراوینی

  ۳۷.وحشی بافقی

  ۳۸.نجم الدین رازی

  ۳۹.محتشم کاشانی

  ۴۰.سدیدالدین عوضی

  ۴۱.صائب تبریزی

  ۴۲.بیدل دهلوی

  ۴۳.قائم مقام فراهانی

  ۴۴.مشتاق اصفهانی

  ۴۵.هاتف اصفهانی

  ۴۶.فروغی بسطامی

  ۴۷.زین العابدین مراغهای

  ۴۸.ملک الشعرا بهار

  ۴۹.علی اکبر دهخدا

  ۵۰.نسیم شمال

  ۵۱.عارف قزوینی

  ۵۲.عباس اقبال آشتیانی

  ۵۳.میرزادهٔ عشقی

  ۵۴.فرخی یزدی

  ۵۵.نیما یوشیج

  ۵۶.از((ارزش احساسات))

  ۵۷.جمال زاده

  ۵۸.اخوان ثالث

  ۵۹.پرویز ناتل خانلری

  ۶۰.میر محمد حجازی

  ۶۱. صادق هدایت

  ۶۲.احمد شاملو

  ۶۳.صادق چوبک

  ۶۴.سهراب سپهری

  ۶۵.جمال آل محمد

  ۶۶.فروغ فرحزاد

  ۶۷.اسلامی ندوشن

  ۶۸.زرین کوب

  ۶۹.شفیعی کد کنی

  ۷۰.نادر نادرگور

  ۷۱.فریدون مشیری

  ۷۲.هوشنگ ابتهاج

  ۷۳.حمید مصدق

  ۷۴.حمید سبزواری

  ۷۵.علی معلم

  ۷۶.قیصر امین پور

  ۷۷.سید حسن حسینی

  ۷۸.سلمان هراتی

  ۷۹.علیرضا قزوه

  ۸۰.علی شریعتی

  پیوست ها

  دستور خط فارسی

  نشانه گذاری

  اصطلاحات دستوری وبلاغی

  فهرست منابع ومآخذ

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0