دانلود کتاب هیدرولیک کانالهای باز دکتر ابریشمی و محمود حسینی pdf

دانلود کتاب هیدرولیک کانالهای باز دکتر ابریشمی و محمود حسینی pdf

دانلود کتاب هیدرولیک کانالهای باز دکتر ابریشمی و محمود حسینی یکی  کتاب های رشته حسابداری است که ما برای شما آن را آماده دانلود کرده ایم.ویرایش اول کتاب در سال ۱۳۷۲ انجام پذیرفته و خوشبختانه با استقبال خود دانشگاهیان و متخصصین روبرو گردید. پس از شش چاپ ، در اثر تجربیات بیشتر و دریافت نظارت مطالعه خوانندگان محترم تصمیم گرفته شد تا ضعف ها و کمبودهایی که در ویرایش اول وجود داشت و طرف گردد.

در ویرایش دوم کتاب هیدرولیک کانالهای باز ابریشمی ، که در پیش روست، ضمن سعی در برطرف نمودن اغلاط تایپی و چاپی ، تغییراتی در طبقه‌بندی و فصل بندی مطالب و مسائل داده شده مباحث جدی و قابل ملاحظه‌ ای نیز به بعضی از فصول اضافه گردیده است، از جمله این اضافات تعدادی برنامه رایانه‌ای مرتبط و بعضی از مباحث مطرح شده در کتاب می باشد که در انتهای فصول مربوط آورده شده اند.

ویرایش دوم مشتمل بر چهار بخش است که سیزده فصل کتاب را تشکیل می دهند. این بخش ها به ترتیب قوانین اساسی حاکم بر جریان های آزاد ، جریان‌های دائمی در کانال های باز ، هیدرولیک سازه های مرتبط با جریان های آزاد و جریان های غیر دائمی در کانال های باز را شامل می شوند ، بخش اول دربرگیرنده فصولی کلیات و مفاهیم اولیه ، اصل انرژی در کانالهای باز و اصل اندازه حرکت در کانالهای باز می باشد ، بخش دوم از فصول جریان های یکنواخت ، تئوری جریان های متغیر تدریجی ، محاسبات جریان های متغیر تدریجی و جریان های متغیر مکانی تشکیل شده است.

بخش سوم شامل چهار فصل سرریزها، تبدیلها، سازه های کنترل کننده جریان و برش هیدرولیک و کنترل آن می باشد. فصل چهارم ، مشکل از فصول دوازدهم و سیزدهم ، در مورد جریان های غیر دائمی در کانالهای باز و روندیابی سیل به بحث می پردازد. شما هم اکنون می توانید پی دی اف کتاب رو از سایت پروژه یاب دریافت کنید.

دانلود کتاب هیدرولیک دکتر ابریشمی pdf

هیدرولیک کانالهای باز pdf

 

فهرست مطالب دانلود کتاب هیدرولیک کانالهای باز دکتر ابریشمی و محمود حسینی

 • فصل ١: کلیات و مفاهیم اولیه
 • فصل ٢: اصل انرژی در کانالهای باز
 • فصل ٣: اصل اندازه حرکت در کانال های باز و کاربرد آن
 • فصل ۴: جریان یکنواخت در کانال های باز
 • فصل ۵: تئوری جریان متغیر تدریجی (دائمی) در کانال های باز
 • فصل ۶: محاسبات جریان متغیر تدریجی (دائمی) در کانال های باز
 • فصل ٧: جریان های متغیر مکانی
 • فصل ٨: سرریزها
 • فصل ٩:تبدیل ها
 • فصل ١٠: سازه های کنترل کننده جریان
 • فصل ١١: پرش هیدرولیکی و کنترل آن
 • فصل ١٢: جریان های غیر دائمی
 • فصل ١٣: روندیابی سیل
 • مراجع
 • واژه نامه
 • فهرست راهنما
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0