دانلود کتاب مکانیک سیالات استریتر ویرایش نهم ترجمه فارسی ملک زاده و کاشانی حصار pdf کامل

دانلود کتاب مکانیک سیالات استریتر ویرایش نهم ترجمه فارسی ملک زاده و کاشانی حصار pdf کامل
۵ (۱۰۰%) ۱ vote

دانلود کتاب مکانیک سیالات استریتر – وایلی – بدفورد ترجمه ملک زاده و کاشانی حصار ویرایش نهم pdf

دانلود کتاب مکانیک سیالات استریتر – وایلی – بدفورد ترجمه ملک زاده و کاشانی حصار ویرایش نهم ما برای شما آن را آماده دانلود کرده ایم.در ویرایش نهم این کتاب در تغییرانی مهم از نظر دیدگاه ها ، سازماندهی ، تمرکز و مهارت های پیش نیاز اعمال شده است. دیدگاههای کتاب گسترده تر شده اند به طوری که انتقال حرارت و جرم را نیز در بر گرفته اند. بنابر این دو فصل در رابطه با پدیده های انتقال و کاربردهای آن اضافه شده است. فصول مربوط به خواص مواد معادلات بنیادی تحلیل ابعادی و اندازه گیری گسترش یافته اند به طور که انتقال مواد را نیز در بر می گیرند.

با این موارد جدید ارائه یک دوره کامل مقدماتی در سطح کارشناسی در این کتاب دسترسی امکان پذیر می گردد به طور که مکانیک سیالات و پدیده های انتقال را شامل می شود. تغییرات اساسی دیگر عبارتند از حذف فصل مربوط به جریان تراکم پذیر ترکیب فصول جریان پایدار و ناپایدار درون لوله ها و ارائه مطالب در یک فصل ، تقسیم فصل معادلات حاکم بر مکانیک سیالات به دو فصل جداگانه ، معادلات حجم کنترل روش های معادله پیوستگی و افزون حدود ۴۰۰ مسئله جدید.شما هم اکنون می توانید پی دی اف کتاب رو از سایت پروژه یاب دریافت کنید.

فهرست مطالب دانلود کتاب مکانیک سیالات استریتر – وایلی – بدفورد ترجمه ملک زاده و کاشانی حصار ویرایش نهم

بخش اول : مبانی مکانیک سیالات و پدیده های انتقال

فصل اول: خواص سیال

فصل دوم: ایستایی سیالات

فصل سوم: مفاهیم جریان سیال و معادلات بنیادی حجم کنترل

فصل چهارم: معادلات دیفرانسیل کنترلی

فصل پنجم: آنالیز ابعادی و تشابه دینامیکی

فصل ششم: جریان لزج: لوله ها و کانالها

فصل هفتم: جریانهای خارجی

فصل هشتم: جریان سیال ایدآل

فصل نهم: انتقال به لیل جابه جایی اجباری و نفوذ

بخش دوم: کابردهای انتقال و مکانیک سیالات

فصل دهم: اندازه گیری

فصل یازدهم: توربوماشین ها

فصل دوازدهم: جریان در کانال های بسته

فصل سیزدهم: جریان یکنواخت در کانالهای باز

فصل چهاردهم: کاربردهای پدیده های انتقال

ضمیمه الف: سیستم های نیرو. اندازه حرکت و مرکز ثقل

ضمیمه ب: برنامه های کامپیوتری کمکی

ضمیمه پ: خواص فیزیکی مایعات

ضمیمه ت: نامگذاری متغیرها

ضمیمه ث: عملیات برداری و علائم

ضمیمه ج: پاسخ مسائل زوج کتاب

ضمیمه د: واژه نامه

اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0