دانلود کتاب متره و برآورد و اصول اولیه پیمانکاری محمدعلی ارجمند pdf

دانلود کتاب متره و برآورد و اصول اولیه پیمانکاری محمدعلی ارجمند pdf

دانلود کتاب متره و برآورد و اصول اولیه پیمانکاری محمدعلی ارجمند ما برای شما آن را آماده دانلود کرده ایم.یکی از فاکتورهای اساسی در پروژه‌های عمرانی و ساخت و ساز ، تعیین و به محاسبه مقادیر مصالح مورد نیاز و سپس برآورده ریالی پروژه است روی آن مقادیر محاسبه شده، می باشد.در ابتدا مشخص شدن دو بعد از مسئله برای جریان پروژه نقش اساسی دارد:
الف) مقدار مصالح مورد نیاز ، در طول پروژه چقدر بوده تا با توجه به برنامه زمان بندی نسبت به تهیه آن ها یا سفارش مصالح اقدام نمایند.
ب) هزینه مالی پروژه در صورت اجرا شدن چقدر خواهد بود؟
بنابراین در طرح های عمرانی ، از یک بعد مقادیر مصالح مورد نیاز مطرح است و از طرف دیگر بحث هزینه‌ها. این دو موضوع در متره و برآورد مورد بررسی قرار می‌ گیرد. شما هم اکنون می توانید پی دی اف کتاب رو از سایت پروژه یاب دریافت کنید.

فهرست مطالب دانلود کتاب متره و برآورد و اصول اولیه پیمانکاری محمدعلی ارجمند

فصل اول: متره و برآورد

فصل دوم: فهارس بهاء و قیمت های پایه

فصل سوم: ضرایب پیمان

فصل چهارم: برآورد هزینه اجرایی پروژه

فصل پنجم: مناقصه و انواع آن

فصل ششم: ضمانت نامه و انواع آن

فصل هفتم: روشهای عقد قرارداد

فصل هشتم: انواع شرکت ها

فصل نهم: تاخیرات و تعلیق

فصل دهم: تعدیل

فصل یازدهم: مسئله حل شده و تمرین متره و برآورد

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0