دانلود کتاب حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران پرویز بختیاری pdf

دانلود کتاب حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران پرویز بختیاری pdf

دانلود کتاب حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران پرویز بختیاری یکی  کتاب های رشته حسابداری است که ما برای شما آن را آماده دانلود کرده ایم.در این کتاب کوشش شده است تا مفاهیم و مباحث حسابداری ، حسابداری مدیریت و مدیریت مالی ، با زبانی بی پیرایه و عاری از تکلف های حرفه ای و تخصصی برای مدیران و استفاده کنندگان از اطلاعات و گزارش های حسابداری و مالی تشریح شود.

کتاب حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران پرویز بختیاری

سه فصل اول کتاب خوانندگان را با مفاهیم اساسی حسابداری آشنا کرده و بهتره اصول و مبانی حسابداری پرداخته است. فصل چهارم معرفی حسابداری بهای تمام شده و روشهای هزینه یابی اختصاص دارد و در فصول پنجم و ششم مباحثی در حسابداری مدیریت ارائه شده است.

سه فصل پایانی کتاب به طرح مباحثی در مدیریت مالی اختصاص یافته است. در فصل هفتم « تجزیه و تحلیل صورتهای مالی» در فصل هشتم « روش های ارزیابی و بودجه بندی طرح های سرمایه ای» و در فصل نهم « روش های تامین منابع مالی» ارائه شده است.

لازم به توضیح است که این کتاب در پی تدریس حسابداری و مدیریت مالی نیست و پیش‌ فرض نویسنده این است که مخاطبین آن نیز قصد ورود به دنیای حرفه ای حسابداری و مدیریت مالی را ندارد ، بلکه هدف این کتاب آشنا کردن مدیران با مهم  ترین و ضروری ترین مباحث حسابداری و مدیریت مالی و ارتقاء دانش آن ها در جهت استفاده مطلوب تر از نتایج سیستم های اطلاعاتی حسابداری و مدیریت مالی است.شما هم اکنون می توانید پی دی اف کتاب رو از سایت پروژه یاب دریافت کنید.

فهرست مطالب دانلود کتاب حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران پرویز بختیاری

 • فصل اول: آشنایی با اصول و مفاهیم اساسی حسابداری
 • فصل دوم : دفاتر مالی و فرایند ثبت در حسابداری
 • فصل سوم : آشنایی بیشتر با اقلام مندرج در گزارش های مالی و نحوه طبقه بندی آن ها
 • فصل چهارم : آشنایی با حسابداری بهای تمام شده
 • فصل پنجم : مباحثی در حسابداری مدیریت «نقطه سربه سر و تصمیمات خاص»
 • فصل ششم : مباحثی در حسابداری مدیریت «بودجه بندی»
 • فصل هفتم:  مباحثی در مدیریت مالی «تجزیه و تحلیل صورتهای مالی»
 • فصل هشتم : مباحثی در مدیریت مالی «ارزیابی و بودجه بندی طرحهای سرمایه ای»
 • فصل نهم : مباحثی در مدیریت مالی «روشهای تامین منابع مالی»
 • جداول ضمینه
 • واژه نامه فارسی به انگلیسی
 • فهرست اهم منابع
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0