۱۳۹۷-۰۴-۲۸

آناليز حالات بالقوه شكست و خرابی

فهرست: ۱-مقدمه ۱-۱سیری در نگرش به کیفیت .۱-۲مدیریت کیفیت جامع ۱-۳نگرش تولید بی نقص ۱-۴استاندارد های نظام کیفیت ۱۳FMEA ۲-معرفی FMEAمعنی و مفهوم۱-۲ FMEAتاریخچه۲-۲ FMEA2-3هدف FMEA2-4ویژگی ۵-۲کاربرد FMEA ۲-۶تاثیر FMEA […]
۱۳۹۷-۰۴-۱۶

بیمه‌های آتش سوزی و دلایل عدم گرایش افراد به آن

فهرست مطالب: فصل یک- کلیات تحقیق مقدمه اهداف تحقیق و علت انتخاب موضوع فرضیه های تحقیق قلمرو تحقیق روش تحقیق تعریف واژه های بکار رفته در تحقیق فصل دو- کلیات […]
۱۳۹۷-۰۳-۱۹

مدیریت آموزشی

فهرست مطالب: بخش اول: نوع تحقیق روش گردآوری اطلاعات تجزیه و تحلیل اطلاعات ضرورت تحقیق و پژوهش سوال اصلی تحقیق بخش دوم: ۱- مقدمه ۲- تعاریف مربوط به مدیریت آموزشی […]
۱۳۹۷-۰۳-۰۶

مدیریت‌ ارتباط با مشتری

مقدمه مدیریت ارتباط با مشتری معادل فارسی Customer Relatioship Management است. رابطه قوی با مشتریان مهمترین رمز مؤفقیت هر کسب وکار است. اصل و ریشه مفهوم «مدیریت ارتباط با مشتری» […]
۱۳۹۷-۰۳-۰۳

بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی‌سبک (داخلی-خارجی)

فهرست مطالب: فصل اول طرح تحقیق بیان موضوع یا تعریف مسأله ضرورت انجام تحقیق پیشینه تحقیق فرضیات تعریف عملیات متغیرها نوع تحقیق و دلایل آن ابزار گردآوری داده ها جامعه […]
۱۳۹۷-۰۳-۰۲

نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کارایی کارکنان پارت سازان

پیشگفتار ارزشیابی کارکنان در نظام اداری موضوع نسبتا جدیدی است که از اجرای فراگیر آن دردستگاههای دولتی وخصوصی برای مقاصد مشخصی چون ارتقاء انتصاب- تشویق و تنبیه بیش از یک […]
۱۳۹۷-۰۳-۰۱

اثر شاخصهای آموزشی و تکنولوژی آموزشی بر کارایی نیروی انسانی

فهرست مطالب: چکیده فصل اول : کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه ۱-۲- شناخت وطبقه بندی فواید اقتصادی آموزش و پرورش ۱-۲-۱-فواید خصوصی آموزش و پرورش ۱-۲-۲ – فواید خصوصی مستقیم ۱-۲-۳-فواید […]
۱۳۹۷-۰۳-۰۱

بررسی عوامل مؤثر بر کاهش میزان رضایت شغلی کارکنان بانک صادرات ایران

مقدمه در ابتدا رضایت شغلی را تعریف می‌کنیم که عبارتست از واکنش‌های عاطفی یا احساسی خود نسبت به جنبه‌های مختلف شغل. این تعریف بدان معناست که در مورد رضایت شغلی […]
۱۳۹۷-۰۲-۳۱

بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری

فهرست مطالب: ـ چکیده فصل اول : کلیات پژوهش ۱ـ۱ـ دیباچه ۱ـ۲ـ بیان مسئله وانگیزه برگزیدن موضوع پژوهش ۱ـ۳ـ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ۱ـ۴ـ اهداف پژوهش ۱ـ۵ـ فرضیه های […]
123...7
صفحه بعدی