۱۳۹۶-۱۱-۰۱

تعارض و ماهیت آن

فهرست مطالب: فصل اول مقدمه زیربنای نظری تحقیق تعارض و ماهیت آن دیدگاه های متفاوت پیرامون تعارض سازمانی دیدگاه سنتی دیدگاه کثرت گرا دیدگاه تعامل گرا تعارض و اثرات اصلی […]
۱۳۹۶-۱۱-۰۱

تعهد سازمانی

مقدمه بررسي دقيق و عميق ادبيات تحقق باعث مي شود كه بتوان براي تحقيقي كه در درون تحقيقات سنتي و بر پايه محتواي پژوهش هاي ذي ربط قرار دارد يك […]
۱۳۹۶-۱۰-۲۷

سبکهای مدیریتی در سازمانهای تحقیق و توسعه

مقدمه هدف از این مقاله فهم این مطلب است که آیا در سازماندهی و مدیریت فعالیتهای “تحقیق و توسعه” شیوه‌های متفاوتی وجود دارد؟ هم از منظر علم مدیریت (راسل و […]
۱۳۹۶-۱۰-۲۴

صنعت بيمه

بیمه ی آتش سوزی قدیم‌ترین رشته ی بیمه، رشته ی بیمه باربری است در حالی که بیمه ی آتش سوزی، به تدریج از سده ی هفدهم تا نوزدهم شناخته شده […]
۱۳۹۶-۱۰-۰۸

شناسایی نیازها و ارزیابی تأثیر نیازها در انگیزش کارکنان امور اداری شرکت ملی گاز

چکیده در شرکتهای خدماتی افراد عنصر اصلی سازمان محسوب می شوند. بالطبع افراد موجود در این سازمانها دارای یکسری نیاز هستند که با برآوردن این نیازها، انگیزش در آنان افزایش […]
۱۳۹۶-۱۰-۰۸

لایحه اصلاح قانون تجارت

فهرست مطالب :        ۱- مقدمه ۲- فرایند کار ۳- روش و اصول  اجرای طرح‌های پژوهشی ۴- طرح‌های پژوهشی ۴ـ ۱ـ طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیت‌های تجاری […]
۱۳۹۶-۱۰-۰۷

رابطه بین عزت نفس مدیران و اثر بخشی آنان در مدارس راهنمایی

فهرست مطالب: چکیده فصل اول :مقدمه تحقیق بیان مساله ضرورت و اهمیت تحقیق اهداف تحقیق فرضیه هاُی تحقیق تعرُیف متغیرهای اصلی تحقیق فصل دوم: بررسُی مطالعات پیشین ۲-۱ خود ۲-۲ […]
۱۳۹۶-۱۰-۰۲

سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

مقدمه ضرورت طراحی و استقرار سیستم‌های نگهداری و تعمیرات در صنعت یکی از مسائل مبرم و حیاتی امروز مملکت ماست. حفظ سرمایه های کشور و ارزیابی تجهیزات از یک سو، […]
۱۳۹۶-۱۰-۰۱

سیستم های کنترل کیفی

مقدمه تااوایل سال ۱۹۸۰ تقریبا تمامی شرکتها وسازمانها براین باوربودند که کیفیت تنها درمحصول نهائی تجلی یافته ورضایت مشتری فقط با دریافت محصول یاخدمت مناسب تامین می گردد .ازاینرو رقبای […]
123...5
صفحه بعدی