۱۳۹۶-۱۲-۰۱

توقیف اموال

فهرست مطالب: مقدمه تعریف کلیات مفهوم اجرای احکام مدنی شرایط اجرای احکام مدنی اهمیت اجرای احکام تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد […]
۱۳۹۶-۱۱-۱۳

ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری

فهرست مطالب: مقدمه دفتر نخست: جایگاه هیات منصفه بخش اول: جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران (با نگاهی به مبانی فقهی آن) گفتار اول: تعریف و ماهیت هیات منصفه گفتار […]
۱۳۹۶-۱۱-۱۰

تخریب اراضی دولتی در ایران

فهرست: مقدمه فصل اول: کلیات مبحث اول: تعریف اراضی موات گفتار اول – تعریف لغوی گفتار دوم – تعریف اصطلاحی الف – تعریفی فقهی ب – تعریف حقوقی مبحث دوم: […]
۱۳۹۶-۱۱-۰۹

تحقیق جامع حقوقی

فهرست مطالب: گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات ۱)مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم ۲)قانون مجازات عمومی سابق و معافیت از مجازات به لحاظ جبران خسارت […]
۱۳۹۶-۱۱-۰۹

معامله

چکیده: هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را […]
۱۳۹۶-۱۱-۰۹

تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری

فهرست مطالب:   مقدمه فصل اول- بررسی موضوعات عمومی و مبنایی مستی و مسئوولیت ۱-۱- تعریف مست و مستی ۱-۲- صفات مستی ۱-۳- عوارض مستی ۱-۴- اسباب مستی ۱-۴-۱- الکل […]
۱۳۹۶-۱۱-۰۴

قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی

فهرست مطالب: چکیده مقدمه بخش اول: رویکرد نظری به قرار بازداشت موقت فصل اول – مفهوم و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت مبحث اول – تعاریف گفتار اول – معانی […]
۱۳۹۶-۱۱-۰۴

فسخ نکاح

تعریف خانواده : ۱«- ازنظر حقوقی محض ، خانواده عبارت است  ازمجموع اشخاصی  که به واسطه  قرابت بهم بستگی دارندواین خویشاوندی رابطه ای است که از نسب  یانکاح یا رضاع […]
۱۳۹۶-۱۱-۰۲

نقش زنان در توسعه پايدار

مقدمه: زن آیینه ی تمام نمای شخصیت انسان است. او مظهر پرورش است و صفت الهی پروردن از جانب خدای خویش را به ودیعه دارد، دامن زنان اولین کلاس درس […]
123...5
صفحه بعدی