۱۳۹۶-۱۲-۰۳

وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار

فهرست مطالب: فصل اول طرح مسئله اهمیت موضوع سوالات تحقیق فصل دوم تعریف مفهومی عومل موثر درعنوان مسئله ادبیات نظری نظریات اسلام نظریه‌های روانشناسی نظریات جامعه شناسی چارچوب نظری پیشینه […]
۱۳۹۶-۱۲-۰۲

بررسی عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد

فهرست مطالب: فصل اول کلیات پژوهش ۱-۱ مقدمه ۲-۱ بیان مساله ۳-۱ اهمیت و ضرورت مساله ۴-۱ اهداف پژوهش ۵-۱ فرضیه‌های پژوهش ۶-۱ تعریف اصطلاحات الف: تعریف نظری ب: تعریف […]
۱۳۹۶-۱۱-۲۹

رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان

فهرست مطالب: چکیده فصل اول طرح تحقیق ۱-۱- مقدمه ۲-۱: بیان مسئله ۳-۱: اهداف تحقیق ۴-۱: همیت و ضرورت تحقیق ۵-۱: در بیان ضرورت و اهمیت پژوهش حاضر می توان […]
۱۳۹۶-۱۱-۲۸

سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد

فهرست مطالب: فصل اول: کلیات مقدمه اهمیت و ضرورت تحقیق هدفهای پژوهش سوالات پژوهش تعریف اصطلاحات و مفاهیم کلیدی حل مساله فشار روانی افیون یا مواد مخدر متغیرهای تحقیق وابستگی […]
۱۳۹۶-۱۱-۲۴

رابطه ی بین سبک‌های دلبستگی و انگیزه پیشرفت

مقدمه : دلبستگی واژه بسیار مرسوم و آشنایی است، که در زندگی همهی انسانها در همه ادوار زندگی اعم از مرد و زن و شهری و روستایی، سیاه و سفید […]
۱۳۹۶-۱۰-۳۰

رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار

فهرست مطالب: فصل اول مقدمه موضوع تحقیق الف – مسئله ب – فرضیه فایدة تحقیق روش انجام تحقیق پیش فرض نمونة تحقیق و چگونگی نمونه برداری روش آماری تحقیق روش […]
۱۳۹۶-۱۰-۲۹

نيازسنجی كاركنان اطلاعات

بیان مسأله امروزه به موازات آموزشهای مرسوم نظام آموزشی و دانشگاهی، موسسات، ادارات و سازمانهای مختلف برنامه‌هایی را طرح کرده و برای دستیابی به اهداف خاص خود به اجرا درآورده‌اند. […]
۱۳۹۶-۱۰-۲۷

شناسايی نيازهای آموزشی و ترويجی توتون کاران

چکیــده بررسی نیازهای آموزشی یک فرآیند نظام دار برای تعیین هدفها و تشخیص تفاوتها و تعیین اولویت ها به منظور انجام برنامه ریزی است به عبارت دیگر بررسی نیازهای آموزشی […]
۱۳۹۶-۱۰-۲۶

مددکاری

فهرست :   فصل اول: مانی مددکار اجتماعی تعریف مددکاری حرفه مددکاری تاریخچه مددکاری نقش های مددکار اجتماعی فصل دوم : اصول مددکاری اجتماعی پذیرش فردیت رازداری حرفه ای مشارکت […]
صفحه بعدی