۱۳۹۷-۰۱-۲۴

بررسی مقایسه هوش هیجانی زنان و مردان کارمند

فهرست: مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف ، فرضیه و متغیرهای تحقیق فصل دوم(پیشینه ادبیات تحقیق) هیجان چیست؟ رابطه هیجان با انگیزیش زیست شناسی و شناخت دیدگاه شناختی […]
۱۳۹۷-۰۱-۲۳

بررسی هوش هیجانی در رابطه با سلامت روانی

فهرست: مقدمه فصل اول  – گسترده علمی موضوع مورد پژوهش گسترده علمی موضوع مورد پژوهش ۱-موضوع پژوهش ۲- ابعاد موضوع پژوهشی ۳- هدف پژوهش ۴- امکان بررسی موضوع اهمیت آن […]
۱۳۹۶-۱۲-۲۲

رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران

فهرست: فصل اول(کلیات تحقیق) مقدمه بیان مسئله اهداف تحقیق فرضیه تحقیق تعاریف عملیاتی فصل دوم(پیشینه و ادبیات تحقیق) هوش هیجانی را بشناسیم چگونه می توان در هوش هیجانی پیشرفت کرد؟ […]
۱۳۹۶-۱۱-۲۴

رابطه ی هوش منطقی و هوش هیجانی و اثر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نخبه

چکیده : اصطلاح هوش که در زمان ما به صورت عادی مورد استفاده قرار می‌گیرد، تا شروع قرن بیستم در فرهنگ‌های لغت نیز کم‌تر به آن پرداخته می‌شد و اکثرا […]
۱۳۹۶-۰۸-۳۰

بررسی مقایسه هوش هیجانی و جرأت ورزی در دانش‌آموزان دختر و پسر نابینا و عادی

چکیده : پژوهش حاضر، به منظور مقایسه هوش هیجانی و جرأت ورزی در دانش آموزان دختر و پسر نابینا و عادی مقطع متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی ۸۵-۱۳۸۴ صورت […]
۱۳۹۶-۰۸-۰۶

بررسی ارتباط هوش هیجانی و شادکامی در نوجوانان

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی وشادکامی در دانش آموزان متوسطه شهرستان لامرد بود . بدین منظور ازجامعه آماری دانش آموز ان ۲۰۰ نفر بطور تصادفی انتخاب و […]
۱۳۹۵-۰۸-۰۶

رابطه بین هوش هیجانی و رضایتمندی زناشویی

شواهد فراوانی گواهی آن است که زوج ها در جامعه امروزی برای برقراری فقط روابط صمیمی ودرک واحساسات از جانب همراهانشان به مشکلات متعدد وفراگیری دچارند.بدیهی است که کمبودهای موجود […]