۱۳۹۷-۰۲-۲۵

بررسی نقش تکنولوژی اطلاعات بر روی مهندسی مجدد

خلاصه در این مقاله به بررسی نقش تکنولوژی اطلاعات بر روی مهندسی مجدد پرداخته‌ایم و اینکه تکنولوژی اطلاعات کمک شایانی به سازمانها در جهت انطباق با دگرگونی‌های محیطی می‌کند و […]
۱۳۹۵-۰۲-۰۶

نقش فناوری اطلاعات در مهندسی مجدد فرایند کسب و کار

افزایش چالش های محیطی به صورت اجتناب ناپذیری روش های انجام کار ما را تغییر داده، چالش‌هایی نظیر تغییر سریع ، ظهور اینترنت، تنوع نیروی کار، جهانی شدن، تکامل یافتن […]
۱۳۹۴-۱۲-۲۰

نقش فناوری اطلاعات در مهندسی مجدد فرآیندکسب و کار

چکیده: اندیشمندان و کارگزاران مدیریت برای بهبود عملکرد سازمان ها از یکی از نو آوری های مدیریتی به نام مهندسی مجدد فرایندها استفاده می کنند.مهندسی مجدد بر طراحی مجدد فرایند […]