۱۳۹۶-۱۲-۰۱

جانشینهای مجازات حبس

فهرست مطالب: مقدمه فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها فصل دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین فصل سوم :  فواید عدم توسل به زندان فصل چهارم […]
۱۳۹۶-۱۱-۱۵

جانشین مجازات حبس

فهرست مطالب:   مقدمه فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها فصل دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین فصل سوم :  فواید عدم توسل به زندان فصل […]
۱۳۹۶-۱۱-۱۴

غصب

چکیده: یک رفتار همواره در حوزه یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‌ماند. برخی از عنوان‌های مدنی مانند معامله فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید […]
۱۳۹۶-۱۱-۱۳

خروج صغیر از حجر

فهرست : مقدمه فصل اول : حجر و انواع آن مبحث اول : تعریف اهلیت و انواع آن ۱-۱- اهلیت تمتع ۲-۱- اهلیت استیفاء مبحث دوم : تعریف حجر و […]
۱۳۹۶-۱۱-۱۱

جنایت بر میت

فهرست مطالب: مقدمه فصل اول : کلیات مبحث اول : واژه شناسی گفتار اول: مفهوم مرگ گفتار دوم: مفهوم جرم و جنایت مبحث دوم: سابقه تاریخی گفتار اول : جرائم […]
۱۳۹۶-۱۱-۰۷

پناهندگی

مقدمه بخش اول نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران فصل اول تاریخچه و منابع حقوقی پناهندگی پناهندگی در اسلام سنت پناهندگی تا زمان مشروطیت منابع حقوقی پناهندگی فصل دوم […]
۱۳۹۶-۱۱-۰۴

فسخ نکاح

تعریف خانواده : ۱«- ازنظر حقوقی محض ، خانواده عبارت است  ازمجموع اشخاصی  که به واسطه  قرابت بهم بستگی دارندواین خویشاوندی رابطه ای است که از نسب  یانکاح یا رضاع […]
۱۳۹۶-۱۱-۰۳

جزای اسلامی

مقدمه: در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود که نه تنها در آن ایام بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یکی از این […]
۱۳۹۶-۱۱-۰۲

لوث در نظام حقوقی ایران

فهرست: فصل اول :‌كليات مقدمه بخش اول : پيش درآمد بخش دوم: واژه شناسي لوث الف – معناي لغوي لوث ب – معناي اصطلاحي بخش سوم: مشروعيت لوث مبحث اول: […]
123...6
صفحه بعدی