۱۳۹۶-۰۸-۲۷

اکراه

فهرست: فصل اول : مقدمه ۱- تعریف اکراه ۱-۱- تعریف لغوی ۱-۲- تعریف اصطلاحی ۲- فرق اکراه مدنی و اکراه جزائی فصل دوم: بررسی اکراه و مقایسه آن با مفاهیم […]
۱۳۹۶-۰۸-۲۶

رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی

چکیده قوم یا قومیت در انگلیسی از واژه Ethnie مشتق شده و در زبان یونانی Ethnos به مردمانی اطلاق می شود که بیش از پیدایش دولتهای تک شهری بصورت عشیره […]
۱۳۹۶-۰۸-۲۶

بیع زمانی

فهرست مطالب: کتاب اول مقدمه ۱-جهت انتخاب موضوع ۲-روش تحقیق ۳-پرسش های تحقیق ۴-فرضیه تحقیق ۵-هدف تحقیق ۶-طرح کلی نگارش کتاب دوم بخش اول :جایگاه تایم شر در حقوق فصل […]
۱۳۹۶-۰۸-۲۵

بزهكاری و احساس امنيت

مقدمه امنيت، مهار جرم و كنترل بزهكاران و بطور كلي، جنبههاي كوناگون سياست جنايي از جمله مقوله هايي است كه هر نامزر رياست جمهوري، نمايندگي مجلس، شهرداري، شوراي شهر،… در […]
۱۳۹۶-۰۸-۲۵

بزهکار و مسئولیت کیفری

در بینش نظامهای حقوقی کهن، بزهکار همواره در آینة افعال خویش شناخته می‌شد. زیرا، پیشینیان جرم را پدیده‌ای زیان‌آور و ناشی از افعال مادی صرف به شمار می‌آوردند و مسؤولیت […]
۱۳۹۶-۰۸-۲۴

بررسی نظام حقوقی همه‌پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

مقدمه حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت […]
۱۳۹۶-۰۸-۲۳

بررسی عقود شرکت، عاریه، وکالت

مقدمه در این مقاله به بررسی سه عقد شرکت عاریه و وکالت می پردازیم این قراردادها را نبایستی به طور پراکنده و جدای از هم مطالعه کرد بیگمان نظمی این […]
۱۳۹۶-۰۸-۲۲

بررسی شرکت یا معاونت متهم ردیف دوم در قتل عمدی

چکیده یک رای نتیجه تلاش قاضی و دستگاه قضایی است که پس از تشکیل جلسه های متعدد دادرسی، رسیدگی به دلایل و اظهارات طرفین، مطالعه و انجام تحقیقات فراوان و […]
۱۳۹۶-۰۸-۲۰

بررسی ماده ۱۲ قانون کار

فهرست: مقدمه در دوزخ معدن فصل اول – بررسی موضوع و مباحث شکلی ۱ – ۱ – گردش کار پرونده ۱ – ۲ – موضوعات قابل توجه در پرونده ۱ […]
صفحه بعدی