۱۳۹۷-۰۳-۱۲

جعل اسناد هويتی و نقش آن در جرائم عليه اموال

چکیده اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می روند و شامل ۶ سند ، شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت […]
۱۳۹۷-۰۳-۱۱

تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود، آرای شعب دیوان عالی کشور، دکترین حقوقی

فهرست مطالب: مقدمه کلیات الف- اهمیت رکن مادی ب- ماهیت و اجزای تشکیل دهندة رکن مادّی فصل اول: رفتار مرتکب در قتل عمد مبحث اول: اشکال تحقق رفتار در قتل […]
۱۳۹۷-۰۳-۱۱

تعلیق اجرای مجازات

فهرست مطالب: مبحث اول – تعلیق مجازات گفتار اول – شرایط تعلیق اجرای مجازات الف- شرایط ماهوی ۱- محکومیت تعزیری و یا بازدارنده ۲- فقدان محکومیت قطعی به برخی از […]
۱۳۹۷-۰۳-۱۰

تخفیف و تبدیل مجازات

فهرست مطالب: فصل اول : کلیات ضرورت اعمال کیفیت مخففه کیفیات مخففه قضائی با کیفیات مخففه قانونی تفاوت دارد فردی بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی اختیاری بودن اعمال کیفیات مخففه […]
۱۳۹۷-۰۳-۱۰

تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

فهرست مطالب: مقدمه طرح بحث هدف تحقیق سوالهای تحقیق فرضیات تحقیق روش تحقیق ارائه اجمالی پلان بخش اول: تبیین مفاهیم و مبانی مسؤولیت مدنی دولت فصل اول: مفاهیم مبحث اول: […]
۱۳۹۷-۰۲-۳۰

خیارات

فهرست: در خیارات و احکام راجع به آن در خیارات انواع معاملات با حق استرداد خیار مجلس خیار جبران خیار شرط خیار تأخیر ثمن خیار غبن خیار عیب خیار تدلیس […]
۱۳۹۷-۰۲-۲۹

شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد

فهرست: مقدمه تاریخچه و ضرورت بحث و طرح و تقسیم مطالب فصل اول: تعاریف و مفاهیم و مشخصات شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد گفتاراول: تعریف شرط […]
۱۳۹۷-۰۲-۲۹

روند ثبت اسناد در دفتر املاک

فهرست مطالب: مقدمه ۱-تعریف گفتار اول ثبت گفتار دوم اسناد گفتار سوم املاک ۲- تاریخچه ثبت ۳- سیر تاریخی ثبت به طریق جدید در ایران ۴-تشکیلات اداری ثبت ۵- دفاتر […]
۱۳۹۷-۰۲-۲۴

حقوق زن-نکاح-طلاق

فهرست مطالب: خلاصه تحقیق مقدمه بخش اول: کلیات الف) فصل اول: حقوق زن ب) فصل دوم: نکاح ج) فصل سوم: طلاق د) فصل چهارم: قاعده ی عسر و حرج بخش […]
صفحه بعدی