۱۳۹۶-۱۲-۰۱

جانشینهای مجازات حبس

فهرست مطالب: مقدمه فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها فصل دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین فصل سوم :  فواید عدم توسل به زندان فصل چهارم […]
۱۳۹۶-۱۱-۳۰

جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوقی

«فهرست مطالب»:   مقدمه مؤلف بخش اول نظام کیفری ایران باستانی سومر مصر آشور قانون حمورایی هخامنشی وقوع جرم و مجازات – نظم و امنیت همگانی اشکانیان سامانیان سازمان قضایی […]
۱۳۹۶-۱۱-۳۰

جایگاه حقوق شورای امنیت سازمان ملل

فهرست: پیشگفتار( تاریخچه و طرح بحث) مقدمه بخش اول : مبانی و کلیات فصل اول : جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتار اول : علل وضرورت […]
۱۳۹۶-۱۱-۱۶

شروط نامشروع در قراردادها

فهرست مطالب: مقدمه بخش اول: مفهوم و مصادیق شرط نامشروع فصل اول: مفهوم شرط نا مشروع ازدیدگاه فقه امامیه گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی «شرط» گفتار دوم: مفهوم نامشروع […]
۱۳۹۶-۱۱-۱۵

تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین

فهرست: چکیده بخش اول : کلیات ساخت دیوار حائلی واکنش های بین المللی به ساخت دیوار حائل تقاضای رای مشورتی از دیوان دادگستری بین المللی صلاحیت مشورتی دیوان آثار حقوقی […]
۱۳۹۶-۱۱-۱۴

غصب

چکیده: یک رفتار همواره در حوزه یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‌ماند. برخی از عنوان‌های مدنی مانند معامله فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید […]
۱۳۹۶-۱۱-۱۳

خروج صغیر از حجر

فهرست : مقدمه فصل اول : حجر و انواع آن مبحث اول : تعریف اهلیت و انواع آن ۱-۱- اهلیت تمتع ۲-۱- اهلیت استیفاء مبحث دوم : تعریف حجر و […]
۱۳۹۶-۱۱-۱۲

ضمان معاوضى

چکیده با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضی یا ریسک ناشی از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال می‌یابد ولی قبل از تسلیم، […]
۱۳۹۶-۱۱-۱۲

عقد اجاره

فهرست: فصل اول – كليات عقد ۱-۱-۱ عقد در لغت ۱-۱-۲ عقد در شرع و اصطلاح حقوقي آن ۱-۲ تعريف اجاره ۱-۲-۱ اجاره در لغت ۱-۲-۲ اجاره در اصطلاح فقه […]
123...8
صفحه بعدی