۱۳۹۷-۰۲-۲۵

بررسی نقش تکنولوژی اطلاعات بر روی مهندسی مجدد

خلاصه در این مقاله به بررسی نقش تکنولوژی اطلاعات بر روی مهندسی مجدد پرداخته‌ایم و اینکه تکنولوژی اطلاعات کمک شایانی به سازمانها در جهت انطباق با دگرگونی‌های محیطی می‌کند و […]