۱۳۹۷-۰۲-۲۶

بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری

فهرست: فصل اول موضوع مقدمه بیان مسئله فرضیه اهداف جامعه آماری نمونه گیری تعاریف واصطلاحات فصل دوم : ادبیات وپیشینه تحقیق مقدمه معرفی روشهای مختلف تدریس بخش اول : برسی […]