کارآفرینی
کارآفرینی :* مجموعه از شناختهای فردی که درقالب برنامه و هدایت به منظور تبدیل فرصتها به ارزشها که بدنبال آن منافع فردی ، جمعی و اجتماعی را به همراه داشته باشد.
** هنر یافتن روشها صحیح و اجراء بموقع تبدیل منابع “به ارزش” که با ضمانت رشد و انعطاف پذیری درسناریوهای مختلف اقتصادی و اجتماعی همراه بود و از “رقابت “ “فرصت” را بدنبال خواهد داشت .
“پیتر دراکر”

نکات اصلی در تعریف کار آفرینی

کالا یا خدمت بارزش کالا یا خدمتی است که برای مردم یک نیاز باشد و حاضر باشند برای آن پول پرداخت کنند
کارآفرینی ساده نیست و مستلزم تحمل مشکلات است
احتمال عدم موفقیت وجود دارد
کار آفرینان به چیزی بیشتر از پول فکرمی کنند

اهمیت کارآفرینی

توسعه اقتصادی
رقابت جهانی
تغییر نگرش دولتها
مشکلات ناشی از توسعه
کمی منابع آب و غذا

اهمیت کارآفرینی

عامل توسعه کشورها در گذشته :
ارتشهای قوی
منابع زیر زمینی
منابع طبیعی
عامل توسعه کشورها در قرن بیست یکم:
داشتن افرادی کار آفرین که بتوانند با راه اندازی کسب و کار نقش موتور توسعه را ایفا کنند

شاخصهای حکومتهای موفق در بعد اقتصادی:
تولید ناخالص ملی
میزان در آمد سرانه ملی
میزان بیکاری
نرخ تورم
میزان کسری بودجه
میزان سرمایه گذاری خارجی

دانلود

حجم : 13 مگابایت

فرمت : power point

منبع : prozheyab.com

نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *