۱۳۹۵-۰۷-۱۱

آموزش حسابان

برد: برد تابع عبارت است از مجموعه ي مقاديري كه تحت تاثير قانون تابع برروي عناصر دامنه به وجود مي آيد. نكته: براي محاسبه ي مقادير تابع عدد انتخابي(x) را […]
۱۳۹۵-۰۲-۲۶

حل عددی معادلات دیفرانسیل غیر خطی با شرایط اولیه سیستم های دینامیکی با رفتار آشوبی

چکیده در این مقاله ،روش حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی غیر خطی با شرایط اولیه،مورد بررسی قرار گرفته است.همانطور که می دانیم معادلات دیفرانسیل غیر خطی سیستم های دینامیکی در […]
۱۳۹۵-۰۲-۲۶

قرآن ،ریاضیات ،الگوریتم

دانش بشری هنوز به درجه ای نرسیده است تا تمامی زوایای پنهان این کتاب مقدس را کشف کند .و مطالعات نه چندان زیادی در این خصوص صورت گرفته است . […]
۱۳۹۵-۰۲-۱۲

تابع

در ریاضیات تابع عملکردی است که برای هر ورودی داده شده یک خروجی منحصر بفرد تولید می‌کند معکوس این مطلب را در تعریف بکار نمی‌برند. یعنی در واقع یک تابع […]
۱۳۹۵-۰۲-۱۲

انتگرال نامعین

خواص انتگرال ۱٫ انتگرال مشتق یک تابع مشتق‌پذیر برابر است با به علاوه یک ثابت دلخواه. ۲٫ یک ثابت را می‌توان از زیر نماد انتگرال‌گیری بیرون آورد.(توجه شود که عباراتی […]
۱۳۹۵-۰۲-۱۲

پیوستگی

تابعی مانند که بتوان نمودار آن را در هر بازه‌ای از دامنه‌اش با حرکت پیوسته نوک قلم رسم کرد، مثالی از یک تابع پیوسته است. ارتفاع نمودار این تابع در […]