۱۳۹۵-۰۶-۲۸

تولد تا مرگ ستارگان

خورشيد و اغلب ستارگان ديگر از گاز و ماده اي گاز مانند و بسيار داغ به نام پلاسما تشكيل شده اند. با اينحال برخي از ستارگان نيز كه كوتوله هاي […]
۱۳۹۵-۰۳-۳۰

دزيمتری

۱ـ تعريف دز ۲ـ هدف از دزيمتری ۳ـ ويژگيهاي دزيمتر مناسب و روشها و مقررات دزيمتری ۴ـ انواع دزيمترها ۱ـ۴ فيلم بج ۲ـ۴ TLD ترمولوميسنانس (گرماليان) ۳ـ۴ دزيمتر قلمي (جيبي) […]
۱۳۹۵-۰۳-۱۸

کمپراتور

کمپراتورها کمپراتورهاي ابعادي، (مقايسه گرهاي ابعادي) ابزارهايي هستند که در اندازه گيري هاي طولي استفاده مي شوند و ابزارهايي بسيار دقيق هستند. کمپراتور وسيله است که تغيير مکانهاي کوچک را […]
۱۳۹۵-۰۳-۱۸

ليزر

امروزه ليزر كاربردهاي بيشماري دارد كه همه زمينه هاي مختلف علمي و فني فيزيك-شيمي-زيست شناسي – الكترونيك و پزشكي را شامل مي شود. همه اين كاربردها نتيجه مستقيم همان ويژگي […]
۱۳۹۵-۰۲-۳۱

اصطکاک

اصطکاک نیروی مقاومتی است که در برابر حرکت اجسام به وجود می‌آید. این نیرو همواره در خلاف جهت حرکت ایجاد شده و با حرکت اجسام مخالفت می‌کند. برای ایجاد حرکت […]
۱۳۹۵-۰۲-۲۴

انبرک های نوری

مقدمه یوهانس کپلرمنجم المانی در حین مشاهداتش متوجه شد که انتها(دم)دنباله دارها همیشه از خورشید دور میشوند.این موضوع میتواند نشان دهنده ای این باشد که خورشید نوعی فشار تابشی وارد […]
۱۳۹۵-۰۲-۲۴

بمب الکترومغناطیسی

مقدمه ۲۰۰۰ سال قبل تئورسین نظامی چین ،سان تزو،رساله ای تهت عنوان هنر جنگ نوشت که در بخشی از آن سعی در پاسخگویی به این مسئله داشت که چگونه بدون […]