۱۳۹۵-۰۶-۲۸
%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86

تولد تا مرگ ستارگان

تولد تا مرگ ستارگان خورشيد و اغلب ستارگان ديگر از گاز و ماده اي گاز مانند و بسيار داغ به نام پلاسما تشكيل شده اند. با اينحال برخي از ستارگان […]
۱۳۹۵-۰۳-۳۰
دزيمتري

دزيمتري

دزيمتري ۱ـ تعريف دز ۲ـ هدف از دزيمتري ۳ـ ويژگيهاي دزيمتر مناسب و روشها و مقررات دزيمتري ۴ـ انواع دزيمترها ۱ـ۴ فيلم بج ۲ـ۴ TLD ترمولوميسنانس (گرماليان) ۳ـ۴ دزيمتر قلمي […]
۱۳۹۵-۰۳-۱۸
443

کمپراتور

کمپراتورها کمپراتورهاي ابعادي، (مقايسه گرهاي ابعادي) ابزارهايي هستند که در اندازه گيري هاي طولي استفاده مي شوند و ابزارهايي بسيار دقيق هستند. کمپراتور وسيله است که تغيير مکانهاي کوچک را […]
۱۳۹۵-۰۳-۱۸
21

ليزر

مقدمه امروزه ليزر كاربردهاي بيشماري دارد كه همه زمينه هاي مختلف علمي و فني فيزيك-شيمي-زيست شناسي – الكترونيك و پزشكي را شامل مي شود. همه اين كاربردها نتيجه مستقيم همان […]
۱۳۹۵-۰۲-۳۱
666

اصطکاک

اصطکاک نیروی مقاومتی است که در برابر حرکت اجسام به وجود می‌آید. این نیرو همواره در خلاف جهت حرکت ایجاد شده و با حرکت اجسام مخالفت می‌کند. برای ایجاد حرکت […]
۱۳۹۵-۰۲-۲۴
123

انبرک های نوری

مقدمه یوهانس کپلرمنجم المانی در حین مشاهداتش متوجه شد که انتها(دم)دنباله دارها همیشه از خورشید دور میشوند.این موضوع میتواند نشان دهنده ای این باشد که خورشید نوعی فشار تابشی وارد […]
۱۳۹۵-۰۲-۲۴
123

بمب الکترومغناطیسی

مقدمه ۲۰۰۰ سال قبل تئورسین نظامی چین ،سان تزو،رساله ای تهت عنوان هنر جنگ نوشت که در بخشی از آن سعی در پاسخگویی به این مسئله داشت که چگونه بدون […]