۱۳۹۵-۰۲-۲۳

آمار و مدل سازی

آمار : در یک پارکینگ ۹۵۰ ماشین پارک شده است. شخصی می‌خواهد با استفاده از اعداد تصادفی نمونه خود را انتخاب کند. (یک نمونهٔ ۳۰ تایی از ماشین‌های پارک شده) […]
۱۳۹۵-۰۲-۲۳

آمار قد دانش موزان

داده هاي این پروژه آمار از طريق اندازه گيري بدست آمده است . قد دانش آموزان كلاس پنجم مدرسه غيرانتفاعي رشد نو در كرج اندازه گيري شده و به شرح […]
۱۳۹۵-۰۱-۲۲

آمار درس زبان

می گویند هستی هیچ علمی به تنهایی نیست.این گفته بدین معنی است که پرداختن به زمینه های یک علم،فقط گوشه های بسیار کوچکی از هستی را برای ما روشن می […]
۱۳۹۴-۱۱-۱۲

آمار جمعیت

آمار : دانستن میزان رشد جمعیت وبرآورد جمعیت و کنترل آن در هر کشوری اهمیت بسزایی را داراست. از این رو ابتدا باید از میزان دقیق رشد جمعیت مطلع بود […]
۱۳۹۴-۱۱-۱۲

بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق

چكيده يكي از موضوعاتي كه در چند سال اخير ذهن اكثر انديشمندان و حتي عموم را به خود مشغول كرده است مسأله طلاق مي باشد. در حال حاضر اين پديده […]
۱۳۹۴-۱۰-۲۰

ارتباط بين دروس تفهيمي و دروس حفظي

دانش آموزان معتقداند كساني كه در دروس تفهيمي موفق هستند در دروس حفظي نيز موفق خواهند بود در اين پروژه سوالي كه مورد بررسي قرار گرفت اين بود كه آيا […]