۱۳۹۵-۰۹-۲۰
%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c

تاثیر کار آفرینی بر مدیران و سازمانها

تاثیر کار آفرینی بر مدیران و سازمانها بسياري از مديران منابع انساني و مديران ارشد سازمانهاي اداري ، آموزشي ، صنعتي و بازرگاني در ارتباط با كاهش عملكرد و كارآيي […]
۱۳۹۵-۰۶-۰۱
gardeshgari

تأثير سياست قيمت گذاري بر كالاها و خدمات گردشگري بر جذب گردشگران خارجي

گردشگری قيمت يكي از عناصر چهارگانه آميخته بازاريابي مي باشد. و اگرچه درآميخته بازاريابي قيمت فقط يك عامل است ولي از لحاظ توانايي رقابت كردن، يك عامل تعيين كننده است. […]
۱۳۹۵-۰۳-۱۸
eb

بانكداري اينترنتي

بدون ترديد، اينترنت باعث وقوع انقلابي فراگير در كل سيستم ارتباطي دنيا شده است. بانكداري نيز، به واسطه بهره‌گيري روزافزون از ارتباطات، از اين قاعده مستثني نبوده و به قافله […]