۱۳۹۵-۰۳-۲۶

بررسي ايمن ترين مسير از منظر نرخ تصادفات

در اعصار اخير با تكامل جوامع انساني، تغييراتي در تمامي جنبه‌هاي زندگي انسان‌ها ايجاد شده است كه انسان چاره‌اي جز اينكه خود را با اين تغييرات منطبق كند ندارد. امروز […]
۱۳۹۵-۰۳-۱۶

اهداف ایجاد سد و انواع آن

بشر از زمانهاي دور، براي مهار نيروهاي طبيعي و در اختيار گرفتن آنها تلاش و تكاپوي زيادي انجام داده است. يكي از عمده ترين نياز انسان در زندگي، مسئله آب […]