۱۳۹۵-۰۲-۳۱

مردم سالاری دینی

در جهان بینی اسلامی، خداوند سبحان که خالق، مدبّر و قادر مطلق است، بر جهان و انسان حاکمیت دارد و در این حاکمیت هیچ کس شریک او نیست. بنابراین، ولایت […]
۱۳۹۵-۰۲-۳۱

سکولاریسم

سکولاریسم (به انگلیسی: Secularism) به صورت کلی به مفهوم ممانعت از دخالت دین در تمامی امور عمومی جامعه است. این تفکر به صورت کلی ریشه در عصر روشنگری در اروپا […]
۱۳۹۵-۰۲-۳۱

دولت های فدرال

روند مهاجرت مردمان مختلف ، آميزش وعملکرد متقابل آنها دردرون مرزهاييکه جايگزين شده اند وآنرا بنام ميهن خود پذيرفته اند ، ويژه گيها ييرا در ساختار دولتها بوجود آورده اند […]
۱۳۹۵-۰۲-۳۱

وظايف رهبری

در جمهوری اسلامی ایران ریاست کشور با ولی فقیه است و مقام رهبری به لحاظ امامت و هدایت نظام، دارای وظایف و اختیاراتی است که او را برتر و بالاتر […]
۱۳۹۵-۰۲-۳۱

جنگ روانی و افکار عمومی

هنگامی‌که در جامعه درباره جنگ روانی سخن گفته می‌شود، اگر افراد تصوری آمیخته با شعبده بازی و تردستی از آن نداشته باشند، دست کم آنرا بر مبنای تجربه‌ها و خوانده‌ها […]