۱۳۹۵-۰۴-۰۱

تابع متغير مختلط ۱

ويژگيهاي تحليلي نگاشت عددهاي موهومي پرواز شگفت انگيز روح خدايند.اين اعداد هويت دو گانه اي بين بودن ونبودن دارند. گاترفيد ويلهلم فون لايب نيتس۱۷۰۲ميلادي نظريه ي تابع ها از يک […]
۱۳۹۵-۰۴-۰۱

حل عددی تائو معادلات انتگرال

هدف از این مقاله بررسی روش تائو با پایه های چند جمله ای دلخواه برای یافتن معادلات انتگرال –دیفرانسیل ولترا(VIDES)است.قسمت های دیفرانسیل و انتگرال این معادلات توسط نمادهای علمی تائو […]
۱۳۹۵-۰۲-۲۷

جزوه کدگذاري ۱

جزوه کدگذاري ۱ منبع(source ):یک منبع یک زوج مرتب( s,p) است ،که در آن s={x1….xn} یک مجموعه متناهی است که الفبای منبع نامیده میشود و p یک توزیع احتمال روی […]
۱۳۹۵-۰۲-۲۶

پيش بيني ساختار دوم RNAبا استفاده از الگوريتم SetPSO

پيش بيني ساختار دوم آر ان اي (RNA (يكي از حوزه هاي مهم بيوانفورماتيك مي باشـد و روش هـاي مختلفي براي آسانتر كردن تعيين ساختار RNA ارائه شده است. RNA […]
۱۳۹۵-۰۲-۲۶

قرآن ،ریاضیات ،الگوریتم

دانش بشری هنوز به درجه ای نرسیده است تا تمامی زوایای پنهان این کتاب مقدس را کشف کند .و مطالعات نه چندان زیادی در این خصوص صورت گرفته است . […]
۱۳۹۵-۰۲-۲۲

پایان نامه دوگان RSA و تحلیل امنیت آن

در این پایان نامه ابتدا به بررسی سیستم رمزی RSA و گونه های سریع آن می پردازیم. سپس گونه های جدیدی از RSA را ارائه می دهیم که الگوریتم تولید […]