۱۳۹۵-۰۱-۳۰

راه های بهره برداری و مصرف از آب

هنگامیکه بحث خشکسالی و کمبود آب مطرح می شود، بیشترین توجه به این امر جلب می شود که چگونه عمل کنیم و چه تمهیداتی به عمل آوریم تا آب کمتری […]
۱۳۹۵-۰۱-۳۰

آب شیرین و بحران های ناشی از کمبود آب

در طبیعت ، هیچ ماده ای به اندازه ی آب ، دارای اهمیت و ارزش نیست . کتاب آسمانی ما ، قرآن نیز،همه چیز را از آب می داندتصوّر یک […]
۱۳۹۵-۰۱-۲۴

ايمني زيستي

ارزيابي ايمني زيستي يك فرايند مرحله به مرحله است كه خطر احتمالي از رهاسازي عمدي و يا تصادفي يك LMO را در محيط زيست بررسي مي‌كند و با موشكافي دقيق […]