۱۳۹۶-۰۹-۰۸
کشف و شهود

کشف و شهود در پنج کتاب اللمع ،اسرار التوحید،رساله قشیریه ،کشف المحجوب ،تذکره الاولیاء

 مقدمه : دیدار محبوب ونیل به لقای دوست یک هدف متعالی است وعارفان همواره آن را سر لوحة طریقت خود قرار داده اند . در عرفان به این دیدار ،شهودیا […]
۱۳۹۶-۰۹-۰۷
سهروردی

مبانی و مستندات قرآنی و روائی نظام فلسفی سهروردی

فهرست مطالب:            اول فصل: کلیات مقدمه ۱-۲ سؤالات اصلی تحقیق ۱-۳  ضرورت تحقیق ۱-۴ هدف تحقیق ۱ – ۵ روش تحقیق ۱-۶ زندگی سهروردی ۱-۷ […]
۱۳۹۶-۰۸-۱۳
مقایسه مبانی فکری و سنت شعری رودکی و نیما یوشیج

مقایسه مبانی فکری و سنت شعری رودکی و نیما یوشیج

سالهاست که نام رودکی پیوسته با عنوان «پدر شعر فارسی» و نام نیما یوشیج (علی اسفندیاری) با عنوان «پدر شعر نو فارسی» همراه بوده است و گاه خواننده بدون آنکه […]
۱۳۹۶-۰۸-۱۳
پژوهش مقایسه‌ای خمریات ابونواس با منوچهری و حافظ

پژوهش مقایسه‌ای خمریات ابونواس با منوچهری و حافظ

ابونواس حسن بن‌هانی بن عبدالاول بن صباح مکنّی به ابونواس، از شاعران برجستهٔ دورهٔ عباسی بود. وی در یکی از روستاهای اطراف اهوازدر سال ۱۴۵ هـ.ق بدنیا آمد. در مورد […]
۱۳۹۶-۰۸-۱۲
مقايسه گلستان سعدی و بهارستان جامی

مقايسه گلستان سعدی و بهارستان جامی

فهرست مندرجات رساله: چکیده رساله پیشگفتار بخش اول :      انواع نثر در بستر تاریخ ادبیات ( قرن چهارم تا قرن نهم هـ .ق ) مقدمه فصل اول ۱- چگونگی شکل […]
۱۳۹۶-۰۷-۲۶

بررسی فراهنجاری های زبانی شعر شاملو

ادبیات به اقتضای ماهیت خود که دربارهٔ زندگی و پیچیدگی وجوه گوناگون آن است، از سرشتی پذیرنده برخوردار است و این قابلیت را دارد که از دیدگاه علوم دیگر مورد […]
۱۳۹۶-۰۷-۲۶

موسیقی شعر در غزلیات سنایی

موضوع این پایان نامه با عنوان « موسیقی شعر در غزلیات سنایی » ، و هدف از این پژوهش ؛ آشنایی با موسیقی شعر در غزلیات سنایی است . و […]
۱۳۹۶-۰۷-۲۵

بررسی خداشناسی سعدی با تکیه برصفات باری تعالی

آنچه در این مجموعه گرد آمده است نتیجه بررسی دو اثر بزرگ سعدی – گلستان و بوستان –به تصحیح دکتر غلامحسین یوسفی است. هدف اصلی نگارنده بررسی خداشناسی سعدی با […]
۱۳۹۶-۰۷-۲۵

آميختگی كامل زبان عربی با زبان فارسی

آمیختگی کامل زبان عربی با زبان فارسی و پیوند این دو زبان به گونه ای است که بر کسی پوشیده نیست تا جایی که کمتر نوشته یا شعری را در […]