۱۳۹۶-۱۲-۱۹

تاثیر زنگ ورزش بر روی سلامت روانی دانش آموزان

فهرست: چکیده فصل اول:کلیات تحقیق مقدمه بیان مسئله سوال مسئله اهداف تحقیق اهمیت و ضرورت تحقیق فرضیه های تحقیق متغیرهای تحقیق تعاریف عملیاتی و نظری واژه ها و مفاهیم فصل […]
۱۳۹۶-۱۲-۱۸

بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری والدین

فهرست مطالب: فصل اول :  طرح تحقیق مقدمه بیان مسئله تحقیق اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف تحقیق نمونه و جامعه آماری تحقیق روشهای آماری تحقیق فرضیه های  تحقیق تعاریف اصطلاحات […]
۱۳۹۶-۱۲-۱۸

تاثیرات مشاوره گروهی والدین به شیوه شناختی رفتاری درکاهش نشانه‌های اضطراب کودکان

فهرست: چکیده فصل اول کلیات  پژوهش مقدمه بیان مسئله اهداف پژوهش پرسشها و فرضیه‌های پژوهش فرضیه‌های تحقیق تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها اضطراب کودکان فصل دوم ادبیات پیشینه پژوهش مقدمه […]
۱۳۹۶-۱۲-۱۷

بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش‌آموزان

چکیده: در این پژوهش تأثیر روش آموزش راهبردهای حل مسأله بر پیشرفت تحصیلی ریاضیات و نگرش نسبت به ریاضی مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش عبارت بود از: […]
۱۳۹۶-۱۲-۱۷

تأثیر آموزش سبک حل مسئله بر میزان حرمت خود نوجوانان دارای مشکلات رفتاری ارتباطی

چکیده: هدف این تحقیق بررسی تأثیر آموزش حل مسئله بر میزان حرمت خود نوجوانان دارای مشکلات رفتاری ارتباطی سنین ۱۲ تا ۱۳ ساله (مقطع راهنمایی تحصیلی) بوده است. ابزار مورد […]
۱۳۹۶-۱۲-۱۶

بررسی بهداشت روانی بیماران سرطانی شیمی درمانی شده

مقدمه: بدون شک سلامت افراد جامعه اهمیت بسزایی دارد. جوامع انسانی بدون حفظ سلامت و رعایت بهداشت نمی توانند بقا و استمرار خود را حفظ کنند. بیماری و ناتوانی، روابط […]
۱۳۹۶-۱۲-۱۶

تاثیر پدر و مادر بر خلق خوی کودکان که در منزل هستند و کودکان مهد کودک

فهرست مطالب: فصل اول : چارچوب پژوهش ۱- چکیده ۲- مقدمه ۳- بیان مسأله ۴- اهمیت موضوع ۵- هدف پژوهش ۶- فرضیه‌های پژوهش ۷- تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش فصل دوم […]
۱۳۹۶-۱۲-۱۵

چگونگی تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک گروه صنعتی نیرو محرکه

فهرست مطالب : فصل اول: کلیات تحقیق چکیده تحقیق ۱-۱- مقدمه ۱-۲- بیان مسئله ۱-۳- موضوع تحقیق ۱-۴- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق ۱-۵- اهداف تحقیق ۱-۶- فرضیات تحقیق ۱-۷- […]
۱۳۹۶-۱۲-۱۵

تعیین اثر سه روش بیش تمرینی بر سیستم ایمنی بدن مردان ماهر کاراته کار

فهرست مطالب: فصل اول: مقدمه پژوهش مقدمه بیان مسأله ضرورت و اهمیت تحقیق اهداف تحقیق هدف کلی اهداف اختصاصی فرضیه های تحقیق فرضیه اصلی فرضیه های فرعی تعاریف واژه ها […]