۱۳۹۵-۰۵-۰۶

دانلود رایگان پایان نامه مددكاری

تعریف مددكاری اجتماعي ۱-  مددكاری اجتماعي حرفه ايست مبتني بردانش مهارت ، استعداد مانند عقيده ، باور وتفكر كه به افراد گروهها وجوامع كمك مي نمايد تا آنها بتوانند ضمن […]
۱۳۹۵-۰۴-۲۴

پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس (AMT)

پرسشنامه انگیزه پیشرفت (AMT) هرمنس یکی زا رایج ترین پرسشنامه های مداد – کاغذی برای سنجش نیاز به پیشرفت است . هرمنس (۱۹۷۷) آن را بر مبنای دانش نظری و […]
۱۳۹۵-۰۴-۰۷

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی

رضایت شغلی با توجه به محیط امروزی که تغییر ویژگی غیر قابل انکارآنست، سازمانها برای دوام وحتی بقاءبایستس خود را باتغییر وتحولات هماهنگ نماید ومدیران بایستی قادر باشند به بهره […]
۱۳۹۵-۰۳-۳۰

آزمون بنتون

آزمون دریافتی بنتون آزمون ترسیمی است که هدف اولیه ارزیابی آن تحلیل وضعیت های شناختی فردی است .همچنین برای غربال کردن افراد به منظور تشخیص آسیبهای مغزی به کار می […]
۱۳۹۵-۰۳-۰۸

پايان نامه بررسی رابطه عزت نفس با پيشرفت تحصيلي در ميان دانش‌آموزان

اين تحقيق به منظور بررسي رابطه بين عزت نفس و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دورة دبيرستان شهرستان بيجار صورت گرفته است. جامعة آماري، دانش‌آموزان دوره دبيرستان شهرستان بيجار كه جمعاً ۶۱۰ […]
۱۳۹۵-۰۲-۱۸

پرسشنامه درونگرایی – برونگرایی

سنجش شخصیت انسان یکی از اهداف عمده روانشناسین عصر حاضر است. فردی که میخواهد رفتار انسانی را در هر سطحی از آن مطالعه نماید با این حقیقت روبروست که گرچه […]
۱۳۹۵-۰۲-۱۲

مقیاس افکار خودکشی بک

مقیاس افکار خودکشی بک (BSSI) یک ابزار خودسنجی ۱۹ سوالی می باشد . این پرسشنامه به منظور آشکارسازی و اندازه گیری شدت نگرش ها رفتار ها و طرح ریزی برای […]
۱۳۹۵-۰۲-۱۰

مجموعه پرسشنامه های راهبردی خودانگیزه برای یادگیری

پرسشنامه راهبردهای خودانگیزه برای یادگیری یک ابزار خودسنجی است که به طور عمده برای ارزیابی جهت گیری مطالعه دانشجویان و شیوه استفاده از آنها از انواع راهبرهای یادگیری یادگیری طراحی […]
۱۳۹۵-۰۲-۰۷

مقیاس خودسنجی التزام عملی به اعتقادات اسلامی

مقیاس خودسنجی التزام عملی به اعتقادات اسلامی برای اندازه گیری رفتار های دینی نوجوانان و جوانان مسلمان تدوین شده است.در انتخاب جملات این مقیاس آن دسته از اعمال و رفتار […]