۱۳۹۵-۰۳-۰۸

پايان نامه بررسی رابطه عزت نفس با پيشرفت تحصيلي در ميان دانش‌آموزان

اين تحقيق به منظور بررسي رابطه بين عزت نفس و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دورة دبيرستان شهرستان بيجار صورت گرفته است. جامعة آماري، دانش‌آموزان دوره دبيرستان شهرستان بيجار كه جمعاً ۶۱۰ […]
۱۳۹۵-۰۲-۱۸

پرسشنامه درونگرایی – برونگرایی

سنجش شخصیت انسان یکی از اهداف عمده روانشناسین عصر حاضر است. فردی که میخواهد رفتار انسانی را در هر سطحی از آن مطالعه نماید با این حقیقت روبروست که گرچه […]
۱۳۹۵-۰۲-۱۲

مقیاس افکار خودکشی بک

مقیاس افکار خودکشی بک (BSSI) یک ابزار خودسنجی ۱۹ سوالی می باشد . این پرسشنامه به منظور آشکارسازی و اندازه گیری شدت نگرش ها رفتار ها و طرح ریزی برای […]
۱۳۹۵-۰۲-۱۰

مجموعه پرسشنامه های راهبردی خودانگیزه برای یادگیری

پرسشنامه راهبردهای خودانگیزه برای یادگیری یک ابزار خودسنجی است که به طور عمده برای ارزیابی جهت گیری مطالعه دانشجویان و شیوه استفاده از آنها از انواع راهبرهای یادگیری یادگیری طراحی […]
۱۳۹۵-۰۲-۰۷

مقیاس خودسنجی التزام عملی به اعتقادات اسلامی

مقیاس خودسنجی التزام عملی به اعتقادات اسلامی برای اندازه گیری رفتار های دینی نوجوانان و جوانان مسلمان تدوین شده است.در انتخاب جملات این مقیاس آن دسته از اعمال و رفتار […]
۱۳۹۵-۰۲-۰۶

پرسشنامه مقبولیت اجتماعی کودکان دبستانی

مقبولیت اجتماعی یکی از زمینه های رشد اجتماعی دوره کودکی است که تسط روان شناسان مورد مطالعه قرار گرفته است وشامل گرایش فرد به ارائه تصویری از خویشتن به دیگران […]
۱۳۹۵-۰۲-۰۲

آزمون بالینی چند محوری میلون ۳

آزمون بالینی چند محوری میلون_۳(MCMI-III ، میلون،۱۹۹۴) یک مقیاس خودسنجی با ۱۷۵ گویه بلی/خیر است که ۱۴ الگوی بالینی را می سنجد و برای بزرگسالان ۱۸ سال به بالا،استفاده می […]
۱۳۹۵-۰۱-۳۰

آزمون شاخص کرنل

جای خالی ابزاری برای سنجش سریع روان پزشکی و روان تنی افراد مختلف در شرایط متفاوت از مدت ها پیش احساس می شد.شاخص کرنل (cornel index) به صورت مجموعه ای […]
۱۳۹۵-۰۱-۲۸

آزمون حافظه بالینی وکسلر

آزمون حافظه وکسلر که به عنوان یک مقیاس عینی برای ارزیابی حافظه به کار برده می شود، نتیجه ده سال تحقیق و بررسی در زمینه حافظه عملی ، ساده و […]