۱۳۹۶-۰۸-۱۲
حجاب

بررسی تعریف تحلیلی افراد تا چه میزان به تعریف اسمی واژه (باحجاب) نزدیک است

فهرست مطالب: فصل اول کلیات مقدمه بیان مسأله اهمیت مسأله اهداف تحقیق تعریف مفاهیم فصل دوم پیشینه تحقیق فصل سوم چهارچوب نظری فصل چهارم بررسی اسنادی تعریف حجاب فصل پنجم […]
۱۳۹۶-۰۸-۱۱
تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری در تغییر خودپنداره نوجوانان بزهکار

تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری در تغییر خودپنداره نوجوانان بزهکار

هدف ازانجام این پژوهش مشخص کردن تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکاراست. پژوهشگربه دنبال رد یا تأیید فرضیه به این شرح می باشد:فرضیه اول : مشاوره گروهی […]
۱۳۹۶-۰۸-۱۰
اثرات درمان با کورتیکواستروئید خوراکی

اثرات درمان با کورتیکواستروئید خوراکی

در این مطالعه نیمه تجربی ما اثرات درمان با کورتیکواستروئید خوراکی را روی۳۰ بیمار انتخاب شده بررسی می کنیم. از تمامی بیماران یک اسپیرومتری پایه به عمل می آید سپس […]
۱۳۹۶-۰۸-۱۰
آشنایی با دانش آموزان استثنایی

آشنایی با دانش آموزان استثنایی

کلمه بهنجار به افرادی اطلاق می‌گردد که در حد طبیعی و عادی گذران زندگی می‌کنند. از نظر عامه فردی که رفتارش چون دیگران است ومانند همه و به طور معمولی […]
۱۳۹۶-۰۸-۰۹
بررسی اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره

بررسی اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره

بررسی اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی خانواده، واحدی‌اجتماعی و نظامی سازمان یافته است […]
۱۳۹۶-۰۸-۰۹
ارتباط بین تيپ های شخصيتی و فرسودگی شغلی

ارتباط بین تيپ های شخصيتی و فرسودگی شغلی

بی تردید اصطلاح شخصیت یکی از بحث انگیزترین و در عین حال جذاب ترین مفاهیمی است که در علم روانشناسی وجود دارد پیچیدگی تنوع و گستره مشمول این اصطلاح به […]
۱۳۹۶-۰۸-۰۸
آشنایی با تعمیق باورهای مذهبی و دینی و نقش آن در نهادینه کردن عدالت اجتماعی

آشنایی با تعمیق باورهای مذهبی و دینی و نقش آن در نهادینه کردن عدالت اجتماعی

قلمرو نجات بخشی بشر گسترده حیات اوست. از این رو نمی توان نجات را در یک بعد برجستگی بخشید و از دیگر ابعاد آن چشم پوشید. نجات بخشی انسان را […]
۱۳۹۶-۰۸-۰۷
نماز و اثرات دنيوی و اخروی آن بر افراد

نماز و اثرات دنيوی و اخروی آن بر افراد

نماز یک نیاز حقیقی و ضروری انسان است و به میزان ضرورتی که برای فرد و اجتماع دارد دارای فایده ها و آثار نیکوی فردی و جمعی است و به […]
۱۳۹۶-۰۸-۰۷
عوامل استرس زای شغلی مدیران آموزش مدارس متوسطه

عوامل استرس زای شغلی مدیران آموزش مدارس متوسطه

امروزه، استرس یا فشار روانی، یکی از مسائل همه گیری است که انسانها به آن مبتلا می‌باشند. دامنه نفوذ استرس از زندگی فردی به زندگی سازمانی سریع است. عوامل فشار […]