۱۳۹۶-۱۰-۳۰

مقایسه تاثیر الگوی مبتنی بر روش مشارکتی و الگوی مبتنی بر روش یادگیری انفرادی

فهرست مطالب: چكیده : فصل اول مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق فصل دوم ادبیات پژوهش یادگیری چیست ؟ سیر تحول برنامه‌های درسی علوم درجهان هدفهای درسی : خصوصیات […]
۱۳۹۶-۱۰-۳۰

رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار

فهرست مطالب: فصل اول مقدمه موضوع تحقیق الف – مسئله ب – فرضیه فایدة تحقیق روش انجام تحقیق پیش فرض نمونة تحقیق و چگونگی نمونه برداری روش آماری تحقیق روش […]
۱۳۹۶-۱۰-۲۹

مقایسه سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر با مادران کودکان عادی

فصل اول کلیات تحقیق مقدمه بیان مساله اهمیت و ضرورت هدف کلی اهداف ویژه پژوهش فرضیه‌های پژوهش تعریف واژه‌ها   ۱-۱- مقدمه وجود یک جامعه سالم از نظر بهداشت روان، […]
۱۳۹۶-۱۰-۲۹

نيازسنجی كاركنان اطلاعات

بیان مسأله امروزه به موازات آموزشهای مرسوم نظام آموزشی و دانشگاهی، موسسات، ادارات و سازمانهای مختلف برنامه‌هایی را طرح کرده و برای دستیابی به اهداف خاص خود به اجرا درآورده‌اند. […]
۱۳۹۶-۱۰-۲۸

تاثیر سبکهای مدیریت کلاس بر روی رشد فراشناخت دانش آموزان دختر

فهرست: فصل اول : کلیات تحقیق ۱- ۱ مقدمه ۱-۲ بیان مساله ۱-۳ اهمیت مساله ۱-۴ اهداف تحقیق ۱-۵ سئوالات تحقیق ۱-۶ تعاریف نظری و عملیاتی تعاریف نظری تعاریف عملیاتی […]
۱۳۹۶-۱۰-۲۸

مقایسه خلاقیت کودکان اجتماعی و انزوا طلب

« فهرست مطالب »: فصل اول : مقدمه کلیات ( بیان مساله ) اهمیت و ضرورت مساله اهداف تحقیق فرضیات تحقیق تعاریف عملیاتی متغیرها فصل دوم : یادگیری خلاق تحریک […]
۱۳۹۶-۱۰-۲۷

شناسايی نيازهای آموزشی و ترويجی توتون کاران

چکیــده بررسی نیازهای آموزشی یک فرآیند نظام دار برای تعیین هدفها و تشخیص تفاوتها و تعیین اولویت ها به منظور انجام برنامه ریزی است به عبارت دیگر بررسی نیازهای آموزشی […]
۱۳۹۶-۱۰-۲۶

مددکاری

فهرست :   فصل اول: مانی مددکار اجتماعی تعریف مددکاری حرفه مددکاری تاریخچه مددکاری نقش های مددکار اجتماعی فصل دوم : اصول مددکاری اجتماعی پذیرش فردیت رازداری حرفه ای مشارکت […]
۱۳۹۶-۱۰-۲۵

روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی

فهرست: فصل اول : مقدمه پژوهش مقدمه: برای چه تحقیق اهمیت و ضرورت تحقیق بیان مسئله هدف تحقیق تعاریف نظری تعاریف عملیاتی فص دوم : پیشینه پژوهش مقدمه: تعاریف کودکان […]