۱۳۹۶-۱۰-۰۴

نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی – اقتصادی و … در جامعه

مقدمه: جغرافیای انسانی در دهه‌های اخیر دستخوش تحولات مهمی گردیده که این تغییرات نه تنها در روش بلکه در محتوا ظهور یافته است. در این راستا مطالب جدیدی مطرح شده […]
۱۳۹۵-۰۴-۰۸

بررسی روابط زوجین با والدین خود و مشکلات ناشی از آن

این پژوهش باهدف بررسی روابط زوجین با والدین خود و تاثیراتی که این روابط بر روابط بین زوجین می گزارد و مشکلاتی که طی آن به وجود می اید در […]
۱۳۹۵-۰۳-۱۳

شناخت آتش و جشن هاي مربوط به آن

آتش و جشن هاي مربوط به آن داراي چه جايگاهي در ايران باستان بوده است؟ در نگاهي اجمالي و مختصر آتش از كلمه آتر گرفته شده كه در گذشته آتربان […]