۱۳۹۷-۰۳-۰۹
رسانه

بررسی تاثیر رسانه های خارج از کشور بر علاقه جوانان ۲۰ الی ۳۰ سال به پان ترکیسم

فهرست مطالب: فصل اول: مقدمه و کلیات مقدمه بیان مسئله اهداف ویژه تحقیق سؤالات تحقیق فرضیات تحقیق فصل دوم : پیشینه موضوع و چارچوب نظری آن نگاهی به سابقه تاریخی […]
۱۳۹۷-۰۳-۰۹
بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر

بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر

فهرست مطالب مقدمه فصل اول : تعریف و مفهوم کلی حق شرط زمینه بحث گفتار اول : تعریف کلی حق شرط بند یک : حق شرط اعلامیه ای است یکجانبه […]
۱۳۹۷-۰۳-۰۸
فلسطین

تاریخچه فلسطین

فصل سوم – بخش اول تاریخچه فلسطین فلسطین قلب میهن عربی و واسطه العقد و قبله انظار آن است. فلسطین گهواره ادیان توحیدی بزرگ تاریخ و ملتقای تمدنهاست سرزمینی پربرکت […]
۱۳۹۷-۰۱-۱۰

تاثیر رسانه های خارج از کشور بر علاقه جوانان ۲۰ الی ۳۰ سال به پان ترکیسم

فهرست مطالب: فصل اول: مقدمه و کلیات مقدمه بیان مسئله اهداف ویژه تحقیق سؤالات تحقیق فرضیات تحقیق فصل دوم : پیشینه موضوع و چارچوب نظری آن نگاهی به سابقه تاریخی […]
۱۳۹۶-۰۹-۲۷

وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی

مقدمه حقوق بین الملل دریاها یکی از رشته های نوین جهان است که نسبت به سایر رشته های نوین جهان است که نسبت به سایر رشته های حقوق از اهمیت […]
۱۳۹۶-۰۸-۱۴
مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی

مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی

فهرست: مقدمه بخش اول : کلیات فصل اول : مفهوم و مبانی تئوریک خسارت معنوی مبحث اول : معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی معنی لغوی خسارت […]
۱۳۹۶-۰۸-۰۲
وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی

وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی

حقوق بین الملل دریاها یکی از رشته‌های نوین جهان است که نسبت به سایر رشته‌های نوین جهان است که نسبت به سایر رشته‌های حقوق از اهمیت دو چندان برخوردار است. […]
۱۳۹۶-۰۸-۰۱
هواپیما ربایی و اقدامات علیه امنیت پرواز

هواپیما ربایی و اقدامات علیه امنیت پرواز

فهرست مطالب: چکیده مقدّمه فصل اوّل : کلّیات و تعاریف گفتار اوّل : سیر تاریخی هواپیماربایی و جرایم علیه امنیت پرواز گفتار دوم : تعریف هواپیماربایی و جرایم علیه امنیت […]
۱۳۹۶-۰۸-۰۱

هویت ملی و جهانی شدن

فهرست مطالب مقدمه فصل اول جهانی شدن الف: پیامدهای جهانی شدن از دیدگاه برخی نویسندگان ب: نتیجه پیامدهای جهانی شدن فصل دوم هویت ملی الف: تأثیرات عمده جهانی شدن بر […]