۱۳۹۶-۰۶-۲۷
کلاهبرداری

کلاهبرداری

کلاهبرداری جرمی است که در آن مجرم با توسل به وسایل متقلبانه و اغفال و اغوای غیر نسبت به بردن مال وی اقدام می‌کند در این جرم نحوه عملکرد و […]
۱۳۹۶-۰۶-۲۲
امنیت

پایان نامه توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی

توسعه سياسي و امنيت ملي دو متغير كليدي اين تحقيق را در بر مي گيرند در متغير مستقل توسعه سياسي بعنوان يك اصل مهم در جامعه شناختي سياسي دول تلفي […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۱
عدالت

عدالت

اصطلاح عدالت به عنوان يكي از مفاهيم عدم مورد اشتهال در مباحث و عرصه هاي مختلف در فرهنگها و عرصه هاي معرفت فكري جوامع بشري از جهان ابتدا شامل گيري […]
۱۳۹۶-۰۵-۲۵
استیفاء

استیفاء در قانون مدنی

مبحث استيفاء در جلد اول قانون مدني آقاي دكتر حسن امامي در كتاب «ضمان قهري» آمده است و به معني بهره‌مند شدن كسي از عمل ديگري يا منفعت بردن از […]
۱۳۹۶-۰۵-۰۳
جنگ نامتقارن

جنگ نامتقارن

پيچيدگي روزافزون، شتاب هراس‌آلود تغييرات و انقلاب شگفت‌انگيز در فناوري موجب دگرگوني بنيادين در همه عرصه‌ها و از جمله عرصه جنگ شده است. به گونه‌اي كه به قول تافلر عصر […]
۱۳۹۶-۰۴-۱۸
امنیت ملی

امنیت ملی بین الملل و ایران

مفاهيم سياسي به تبع محيط سياسي (داخلی و جهاني) بوجود مي آ يند، وبا توجه به هرگونه تغيير در شرايط محيط سياسي تغيير پذير هستند، بدين علت دانشمندان علوم انساني […]
۱۳۹۵-۱۰-۱۸
پاكستان

روابط دو جانبه ايران و پاكستان

بررسي روابط دو جانبه ايران و پاكستان (۲۰۰۵-۱۷۳۹) از آنجايي كه پاكستان كشوري است كه اشتراكات فرهنگي و قومي فراواني با ايران دارد و از لحاظ نظامي بسيار نيرومند مي‌باشد […]
۱۳۹۵-۰۹-۱۵
اشتباهات ثبتی

جزاي نقدي در حقوق ايران

انسان محتاج به جامعه، جامعه نيازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست. ابتداء مجازاتهاي بدني ضمانت اجراي نقض بسياري از مقررات بود.بتدريج افکار تازه با احتياجات نوين […]
۱۳۹۵-۰۳-۰۶
حقوق ایران

موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

قرار ها مانند احکام ، رای شمرده شده است برای این که ماهیت قرار موقوفی تعقیب روشن شود ابتدا باید معنا و مفهوم رای را دانست و سپس بدانیم قرار […]