۱۳۹۶-۰۶-۲۷
اقتصاد

دگرگونی‌های صادرات و اقتصاد کشور

جهان و جامعه بشری گرفتار شکاف و دو پارگی ژرف و عمیقی است: دوپارگی و شکاف بین بخش پیشرفته و بخش کم رشد و توسعه نایافته. گروه توسعه یافتگان صنعتی […]
۱۳۹۶-۰۶-۲۶
ارزيابي

ارزيابی كار و زمان تلويزيون های پارس الكتريك

مطالعه كار اصطلاحي است كه تكنيك هاي مطالعه روش سنجي و زمان سنجي را كه براي تأمين حد اكثراستفاده ممكن از نيروي انساني ، تجهيزات و مواد اوليه مورد نياز […]
۱۳۹۶-۰۶-۱۴
مهارت شغلی

ارزشيابی مهارت شغلی

مدير سازمان كه از منش رهبري برخوردار است بايد مقاصد و جهت گيري يكنواختي را در سازمان ايجاد نمايد و محيط داخلي سازمان را به گونه اي ايجاد و نگهداري […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۹
مهندسي ارزش

پایان نامه ارتقاي اثر بخشي مطالعات مهندسي ارزش

مديريت ريسك و مهندسي ارزش هر دو پديده‌هاي نوظهور و جديدي در ايران هستند. در ايران از طرفي با توجه به بحران‌هاي مكرر و كمبود روزافزون منابع، مديريت نوين ناگزير […]
۱۳۹۶-۰۶-۰۴
کارآفرینی

کارآفرینی

كشوري كه مي خواهد توسعه يابد، بايد به اندازه كافي كارآفرين داشته باشد . منظور از كارآفرين عناصري هستند كه علاوه بر داشتن علم در يك حوزه تخصّصي ، از […]
۱۳۹۶-۰۵-۲۱
مدیریت استراتژیک

ماهیت ارزش مدیریت استراتژیک

جاذبه هر رويكرد مديريتي، انتظار رهنمون شدن به سود بيشتر براي مؤسسه است. اين، به ويژه درباره نظام مديريت استراتژي با تأثير عمده‌اي كه بر تدوين و اجراي برنامه‌ها دارد، […]
۱۳۹۶-۰۵-۲۰
motivating-employees-810x606

بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی

با توجه به محیط امروزی که تغییر ویژگی غیر قابل انکارآنست، سازمانها برای دوام وحتی بقاءبایستی خود را باتغییر وتحولات هماهنگ نماید ومدیران بایستی قادر باشند به بهره برداری همراه […]
۱۳۹۶-۰۴-۲۲
820287

توليد و صادرات فرش دستباف ايران

نقش و اهميت موضوع مزيت نسبي در طراحي سياست هاي تجاري كشورها و گزينش روندهاي مناسب توليد و صادرات كالا ، امري انكارناپذير است ؛ بطوريكه در حال حاضر بخش […]
۱۳۹۶-۰۴-۱۴
امنیت شغلی

امنيت شغلي با رويكرد ايمني و سلامت

اين مقاله به بررسي يكي از عوامل مهم نگهداري كاركنان يعني ايمني و سلامت حرفه‌اي مي‌پردازد. در ابتدا تعريف و مفاهيم مربوط ارائه مي‌شود و سپس روش‌هاي متداول بررسي و […]