۱۳۹۷-۰۳-۱۹
مدیریت آموزشی

مدیریت آموزشی

فهرست مطالب: بخش اول: نوع تحقیق روش گردآوری اطلاعات تجزیه و تحلیل اطلاعات ضرورت تحقیق و پژوهش سوال اصلی تحقیق بخش دوم: ۱- مقدمه ۲- تعاریف مربوط به مدیریت آموزشی […]
۱۳۹۷-۰۳-۱۶
تعارض و عدم توافق

تعارض و عدم توافق

مقدمه دانشگاه به عنوان یک عامل اجرایی در آموزش و تربیت فرد وهدایت وی به سمت شهروندی موثر و مفید به حال جامعه ، دارای نقش موثر بوده و بدون […]
۱۳۹۷-۰۳-۱۳
برنامه ریزی تولید

برنامه ریزی تولید

فهرست : بخش اول  اهداف و رویکرد های سیستم تولید بموقع JIT ۱-۱  مقدمه ۲-۱  رویکردها و نگرش ها به JIT ۳-۱  اهداف رویکرد JIT ۱-۳-۱  ضایعات صفر ۲-۳-۱  موجودی […]
۱۳۹۷-۰۳-۱۳
چاپ و نشر

چاپ و نشر

فهرست مطالب: مقدمه فصل اول روش چاپ پیش از چاپ فتولیتوگرافی پردزاش،‌ تفکیک و تهیه فیلم الکترونیکی پردازش، تفکیک و تهیه فیلم فتومکانیکی چاپ، روش چاپ افست انواع ماشین افست […]
۱۳۹۷-۰۳-۰۶
مدیریت‌ ارتباط با مشتری

مدیریت‌ ارتباط با مشتری

مقدمه مدیریت ارتباط با مشتری معادل فارسی Customer Relatioship Management است. رابطه قوی با مشتریان مهمترین رمز مؤفقیت هر کسب وکار است. اصل و ریشه مفهوم «مدیریت ارتباط با مشتری» […]
۱۳۹۷-۰۳-۰۳
محصولات چرمی‌سبک

بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی‌سبک (داخلی-خارجی)

فهرست مطالب: فصل اول طرح تحقیق بیان موضوع یا تعریف مسأله ضرورت انجام تحقیق پیشینه تحقیق فرضیات تعریف عملیات متغیرها نوع تحقیق و دلایل آن ابزار گردآوری داده ها جامعه […]
۱۳۹۷-۰۳-۰۲
افزایش کارایی

نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کارایی کارکنان پارت سازان

پیشگفتار ارزشیابی کارکنان در نظام اداری موضوع نسبتا جدیدی است که از اجرای فراگیر آن دردستگاههای دولتی وخصوصی برای مقاصد مشخصی چون ارتقاء انتصاب- تشویق و تنبیه بیش از یک […]
۱۳۹۷-۰۳-۰۱
تکنولوژی آموزشی

اثر شاخصهای آموزشی و تکنولوژی آموزشی بر کارایی نیروی انسانی

فهرست مطالب: چکیده فصل اول : کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه ۱-۲- شناخت وطبقه بندی فواید اقتصادی آموزش و پرورش ۱-۲-۱-فواید خصوصی آموزش و پرورش ۱-۲-۲ – فواید خصوصی مستقیم ۱-۲-۳-فواید […]
۱۳۹۷-۰۲-۳۱
بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری

بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری

فهرست مطالب: ـ چکیده فصل اول : کلیات پژوهش ۱ـ۱ـ دیباچه ۱ـ۲ـ بیان مسئله وانگیزه برگزیدن موضوع پژوهش ۱ـ۳ـ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ۱ـ۴ـ اهداف پژوهش ۱ـ۵ـ فرضیه های […]