۱۳۹۶-۰۸-۲۷
اکراه

اکراه

فهرست: فصل اول : مقدمه ۱- تعریف اکراه ۱-۱- تعریف لغوی ۱-۲- تعریف اصطلاحی ۲- فرق اکراه مدنی و اکراه جزائی فصل دوم: بررسی اکراه و مقایسه آن با مفاهیم […]
۱۳۹۶-۰۸-۲۶
رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی

رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی

چکیده قوم یا قومیت در انگلیسی از واژه Ethnie مشتق شده و در زبان یونانی Ethnos به مردمانی اطلاق می شود که بیش از پیدایش دولتهای تک شهری بصورت عشیره […]
۱۳۹۶-۰۸-۲۶
بیع زمانی

بیع زمانی

فهرست مطالب: کتاب اول مقدمه ۱-جهت انتخاب موضوع ۲-روش تحقیق ۳-پرسش های تحقیق ۴-فرضیه تحقیق ۵-هدف تحقیق ۶-طرح کلی نگارش کتاب دوم بخش اول :جایگاه تایم شر در حقوق فصل […]
۱۳۹۶-۰۸-۲۵
بزهكاری و احساس امنيت

بزهكاری و احساس امنيت

مقدمه امنيت، مهار جرم و كنترل بزهكاران و بطور كلي، جنبههاي كوناگون سياست جنايي از جمله مقوله هايي است كه هر نامزر رياست جمهوري، نمايندگي مجلس، شهرداري، شوراي شهر،… در […]
۱۳۹۶-۰۸-۲۵
بزهکار و مسئولیت کیفری

بزهکار و مسئولیت کیفری

در بینش نظامهای حقوقی کهن، بزهکار همواره در آینة افعال خویش شناخته می‌شد. زیرا، پیشینیان جرم را پدیده‌ای زیان‌آور و ناشی از افعال مادی صرف به شمار می‌آوردند و مسؤولیت […]
۱۳۹۶-۰۸-۲۴
بزهکاری زنان

بزهکاری زنان

مقدمه موضوع درس جرمشناسی در نیمسال کنونی بزهکاری زنان است که سعی خواهیم کرد به موضوع جنسیت مؤنث و بزهکاری بپردازیم. البته باید خاطر نشان کرد که دو عبارت جنس […]
۱۳۹۶-۰۸-۲۴
بررسی نظام حقوقی همه‌پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

بررسی نظام حقوقی همه‌پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

مقدمه حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت […]
۱۳۹۶-۰۸-۲۳
بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران

بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران

چکیده: به عنوان یک قاعده کلی می توان اظهار داشت که قطعیت صادره هنگامی مصداق می یابد که امکان تجدید نظر خواهی و اعتراض به آن خواه از طریق عادی […]
۱۳۹۶-۰۸-۲۳
بررسی عقود شرکت، عاریه، وکالت

بررسی عقود شرکت، عاریه، وکالت

مقدمه در این مقاله به بررسی سه عقد شرکت عاریه و وکالت می پردازیم این قراردادها را نبایستی به طور پراکنده و جدای از هم مطالعه کرد بیگمان نظمی این […]