۱۳۹۷-۰۳-۱۲
جعل اسناد هويتی و نقش آن در جرائم عليه اموال

جعل اسناد هويتی و نقش آن در جرائم عليه اموال

چکیده اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می روند و شامل ۶ سند ، شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت […]
۱۳۹۷-۰۳-۱۱
تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد

تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود، آرای شعب دیوان عالی کشور، دکترین حقوقی

فهرست مطالب: مقدمه کلیات الف- اهمیت رکن مادی ب- ماهیت و اجزای تشکیل دهندة رکن مادّی فصل اول: رفتار مرتکب در قتل عمد مبحث اول: اشکال تحقق رفتار در قتل […]
۱۳۹۷-۰۳-۱۰
تخفیف و تبدیل مجازات

تخفیف و تبدیل مجازات

فهرست مطالب: فصل اول : کلیات ضرورت اعمال کیفیت مخففه کیفیات مخففه قضائی با کیفیات مخففه قانونی تفاوت دارد فردی بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی اختیاری بودن اعمال کیفیات مخففه […]
۱۳۹۷-۰۳-۱۰
تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

فهرست مطالب: مقدمه طرح بحث هدف تحقیق سوالهای تحقیق فرضیات تحقیق روش تحقیق ارائه اجمالی پلان بخش اول: تبیین مفاهیم و مبانی مسؤولیت مدنی دولت فصل اول: مفاهیم مبحث اول: […]
۱۳۹۷-۰۳-۰۹
بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر

بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر

فهرست مطالب مقدمه فصل اول : تعریف و مفهوم کلی حق شرط زمینه بحث گفتار اول : تعریف کلی حق شرط بند یک : حق شرط اعلامیه ای است یکجانبه […]
۱۳۹۷-۰۲-۳۰
خیارات

خیارات

فهرست: در خیارات و احکام راجع به آن در خیارات انواع معاملات با حق استرداد خیار مجلس خیار جبران خیار شرط خیار تأخیر ثمن خیار غبن خیار عیب خیار تدلیس […]
۱۳۹۷-۰۲-۲۹
تعهد

شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد

فهرست: مقدمه تاریخچه و ضرورت بحث و طرح و تقسیم مطالب فصل اول: تعاریف و مفاهیم و مشخصات شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد گفتاراول: تعریف شرط […]
۱۳۹۷-۰۲-۲۹
ثبت اسناد

روند ثبت اسناد در دفتر املاک

فهرست مطالب: مقدمه ۱-تعریف گفتار اول ثبت گفتار دوم اسناد گفتار سوم املاک ۲- تاریخچه ثبت ۳- سیر تاریخی ثبت به طریق جدید در ایران ۴-تشکیلات اداری ثبت ۵- دفاتر […]
۱۳۹۷-۰۲-۲۴
حقوق زن

حقوق زن-نکاح-طلاق

فهرست مطالب: خلاصه تحقیق مقدمه بخش اول: کلیات الف) فصل اول: حقوق زن ب) فصل دوم: نکاح ج) فصل سوم: طلاق د) فصل چهارم: قاعده ی عسر و حرج بخش […]