۱۳۹۶-۱۲-۰۱

توقیف اموال

فهرست مطالب: مقدمه تعریف کلیات مفهوم اجرای احکام مدنی شرایط اجرای احکام مدنی اهمیت اجرای احکام تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد […]
۱۳۹۶-۱۲-۰۱

جانشینهای مجازات حبس

فهرست مطالب: مقدمه فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها فصل دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین فصل سوم :  فواید عدم توسل به زندان فصل چهارم […]
۱۳۹۶-۱۱-۳۰

جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوقی

«فهرست مطالب»:   مقدمه مؤلف بخش اول نظام کیفری ایران باستانی سومر مصر آشور قانون حمورایی هخامنشی وقوع جرم و مجازات – نظم و امنیت همگانی اشکانیان سامانیان سازمان قضایی […]
۱۳۹۶-۱۱-۳۰

جایگاه حقوق شورای امنیت سازمان ملل

فهرست: پیشگفتار( تاریخچه و طرح بحث) مقدمه بخش اول : مبانی و کلیات فصل اول : جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتار اول : علل وضرورت […]
۱۳۹۶-۱۱-۱۶

شروط نامشروع در قراردادها

فهرست مطالب: مقدمه بخش اول: مفهوم و مصادیق شرط نامشروع فصل اول: مفهوم شرط نا مشروع ازدیدگاه فقه امامیه گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی «شرط» گفتار دوم: مفهوم نامشروع […]
۱۳۹۶-۱۱-۱۵

جانشین مجازات حبس

فهرست مطالب:   مقدمه فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها فصل دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین فصل سوم :  فواید عدم توسل به زندان فصل […]
۱۳۹۶-۱۱-۱۵

تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین

فهرست: چکیده بخش اول : کلیات ساخت دیوار حائلی واکنش های بین المللی به ساخت دیوار حائل تقاضای رای مشورتی از دیوان دادگستری بین المللی صلاحیت مشورتی دیوان آثار حقوقی […]
۱۳۹۶-۱۱-۱۴

غصب

چکیده: یک رفتار همواره در حوزه یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‌ماند. برخی از عنوان‌های مدنی مانند معامله فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید […]
۱۳۹۶-۱۱-۱۳

خروج صغیر از حجر

فهرست : مقدمه فصل اول : حجر و انواع آن مبحث اول : تعریف اهلیت و انواع آن ۱-۱- اهلیت تمتع ۲-۱- اهلیت استیفاء مبحث دوم : تعریف حجر و […]