۱۳۹۵-۰۸-۱۹
حسابداری

هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري

هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري حسابداري پيمانكاري يكي از مقولاتي است كه مراجع حرفه اي، پژوهشگران و مؤلفان حسابداري در كشورهاي پيشرفته از ديرباز به عنوان مقوله خاص در […]
۱۳۹۵-۰۴-۰۹
سازمان جهاد کشاورزی

پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی

پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی فهرست چارت سازمانی ادارات کل و مراکز وابسته و معاونتها شرح سیستم سازمان جهاد کشاورزی وظایف ذیحساب مستندات قانونی تغییر نظام طبقه بندی درآمدها […]
۱۳۹۵-۰۳-۲۱
123

حسابداری پیمانکاری

پيشگفتار : تدوين مطالبي دربارة نحوة حسابداري انواع فعاليت هاي اقتصادي از يك سو ، بر دانش پيشرفته و امروزين حسابداري متكي و از سوي ديگر ، با شرايط خاص […]
۱۳۹۵-۰۲-۱۰
87

ريسك و بازده

تعريف ريسك و انواع آن زيان بالقوه قابل اندازه‌گيري يك سرمايه‌گذاري را ريسك مي‌نامند. در فرهنگ و بستر، ريسك به معني شانس و احتمال آسيب و يا زيان و ضرر […]
۱۳۹۴-۱۰-۲۳
1131812

شركتهاي حسابداري

تعريف حسابداري (سنتي) حسابداري عبارتست از : فن ثبت، طبقه بندي و تلخيص فعاليتهاي مالي يك مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسير نتايج حاصله از بررسي […]
۱۳۹۴-۰۹-۰۱
12345

پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد

پول بعنوان یکی از مهمترین اختراعات بشری منصوب می گردد. این پدیده موجب از میان برداشته شدن مشکلات بوجود آمده از طریق مبادلات پیاپی شده و مبادله را تسریع و […]
۱۳۹۴-۰۷-۱۱
hesabdari

اصول حسابداری

با تاريخچه حسابداري آشنا شديم و نيز تعريف حسابداري را آموختيم كه حسابداري : فرآيند تشخيص , اندازه گيري و گزارش اطلاعات اقتصادي كه براي استفاده كنندگان اطلاعات مزبور , […]