۱۳۹۶-۱۱-۲۲

صورت موجودی عرضه و تقاضای مستقل

فهرست مطالب: نکات کلیدی و مهم تمرین های اینترنتی دانشجویان حل مسائل سؤالات این مبحث مسائل اطلاعات برگه گستره Excel مدلهای پیشرفته تحویل گروه یکنواخت مسئله های ضمیمه فصل ۱۶- […]
۱۳۹۶-۰۵-۱۸

حسابداري شهـرداري

فهرست مطالب: فصل اول خصوصيات حسابداري شهرداري روش حسابداري روش نگهداري حسابها بودجه تهيه وتنظيم بودجه فصل دوم تعاريف حسابهاي عمومي (بامانده بدهكار) حسابهاي عمومي (بامانده بستانكار) بستانكاران بانك /صندوق […]
۱۳۹۶-۰۴-۱۲

اساسنامه شرکت خصوصی حسابداری

۱- تعاریف حسابداری: در طول سالهای متمادی تعاریف حسابداری به تدریج تکامل یافته امروزه عمده ترین تعریف از حسابداری و به عنوان یک سیستم اطلاعاتی می شود منحصرین تعاریفی که […]
۱۳۹۵-۰۸-۱۹

هزينه هاي يك طرح حسابداري پيمانكاري

حسابداري پيمانكاري يكي از مقولاتي است كه مراجع حرفه اي، پژوهشگران و مؤلفان حسابداري در كشورهاي پيشرفته از ديرباز به عنوان مقوله خاص در حسابداري به آن پرداخته اند و […]
۱۳۹۵-۰۴-۰۹

پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی

فهرست چارت سازمانی ادارات کل و مراکز وابسته و معاونتها شرح سیستم سازمان جهاد کشاورزی وظایف ذیحساب مستندات قانونی تغییر نظام طبقه بندی درآمدها تعاریف طبقه بندی اقتصادی اعتبارات هزینه […]
۱۳۹۵-۰۳-۲۱

حسابداری پیمانکاری

پيشگفتار : تدوين مطالبي دربارة نحوة حسابداري انواع فعاليت هاي اقتصادي از يك سو ، بر دانش پيشرفته و امروزين حسابداري متكي و از سوي ديگر ، با شرايط خاص […]
۱۳۹۵-۰۲-۱۰

ريسك و بازده

هنر سرمایه گذاری با ریسک و بازده تعریف می شود. سرمایه گذاری به معنی قبول یک مقدار ریسک به ازای یک بازده مورد انتظار است.برای هر فرد قبل از ورود […]
۱۳۹۴-۱۰-۲۳

شركتهاي حسابداري

تعريف حسابداري (سنتي) حسابداري عبارتست از : فن ثبت، طبقه بندي و تلخيص فعاليتهاي مالي يك مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسير نتايج حاصله از بررسي […]
۱۳۹۴-۰۹-۰۱

پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد

پول بعنوان یکی از مهمترین اختراعات بشری منصوب می گردد. این پدیده موجب از میان برداشته شدن مشکلات بوجود آمده از طریق مبادلات پیاپی شده و مبادله را تسریع و […]