۱۳۹۶-۰۶-۲۸
توبه

توبه

« توبه يعني ترك گناه به بهترين وجه . واژة توبه از جهاتي از اعتذار رسا تر است . زيرا اعتذار و عذر خواهي بر سه وجه است : اوّل […]
۱۳۹۶-۰۵-۱۱
فطرت

فطری بودن فطرت

 فطرت در لغت. اهل لغت در باب فطرت، عموماً آن را معرفتي دانسته اند كه خداوند در نهاد وجود انسان قرار داده است. مؤلف لسان العرب در بابا كلمة فطرت […]
۱۳۹۵-۰۹-۳۰
%d8%a7%d9%8a%d8%ab%d8%a7%d8%b1

ايثار

نگاه به مقوله ايثار نگاه عميقي است.ايثار و شهادت(كه قله و اوج ايثارگري است) نهايت كمال يك انسان است كه خود را در خدا ذوب كرده اين كمال ومشاهده آن […]
۱۳۹۵-۰۹-۰۲
طهارت

قاعده طهارت

یکی از قواعد فقهی که در بعضی از احکام شرعی کاربرد دارد ، قاعده طهارت است . اين قاعده از قواعد مشهور فقهى است كه حكم به طهارت همه اشيا […]
۱۳۹۵-۰۸-۱۶
%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%aa%e2%80%8c

امانت‌هاي الهي در قرآن کریم

سپاس و ستايش ايزد منان را، كه همه كس و همه چيز را، مالك اوست و هر آنچه از ناحيه عنايت او بر هستي جاري گشته، اماناتي است كه بايد، […]
۱۳۹۵-۰۸-۱۶
%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2

نماز و اثرات دنيوي و اخروي آن بر افراد

نماز يك نياز حقيقي و ضروري انسان است و به ميزان ضرورتي كه براي فرد و اجتماع دارد داراي فايده ها و ‎آثار نيكوي فردي و جمعي است و به […]