۱۳۹۶-۰۸-۲۸
نفقه

نفقه

برای نفقه معاني مختلفی در کتاب های لغت بیان شده است از جمله:ریشه ی معنای نفقه را صرف و خرج و آنچه که از دراهم کم و فانی شود، می […]
۱۳۹۶-۰۸-۲۸
واقع گرایی

واقع گرایی

فهرست مطالب: چکیده دیباچه مقدمه فصل نخست) حقوق و واقعیت بخش نخست) حقوق و هستی‌شناسی گفتار نخست) هستی‌شناسی گفتار دوم) هستی‌شناسی حقوقی بخش دوم) حقوق و معرفت‌شناسی گفتار نخست) معرفت‌شناسی […]
۱۳۹۶-۰۸-۲۷
ولادت پرشكوه حضرت فاطمه(س)

ولادت پرشكوه حضرت فاطمه(س)

فاطمه بضعة منی و هی نور عینی و ثمرة فؤادی و روحی التی بین جنبی و هی الحوراء الانسیة: «فاطمه پاره تن من است، و نور چشمان من، و میوه […]
۱۳۹۶-۰۸-۱۵
همزیستی فقهی مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام

همزیستی فقهی مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام

در معاملات، به معنای اعم، بسیار اتفاق می افتد که مکلّف، با ضرورت همزیستی فقهی رو به رو می شود. این حالت، ناشی از حضوربیش از یک مذهب فقهی در […]
۱۳۹۶-۰۸-۰۸
آشنایی با تعمیق باورهای مذهبی و دینی و نقش آن در نهادینه کردن عدالت اجتماعی

آشنایی با تعمیق باورهای مذهبی و دینی و نقش آن در نهادینه کردن عدالت اجتماعی

قلمرو نجات بخشی بشر گسترده حیات اوست. از این رو نمی توان نجات را در یک بعد برجستگی بخشید و از دیگر ابعاد آن چشم پوشید. نجات بخشی انسان را […]
۱۳۹۶-۰۸-۰۷
نماز و اثرات دنيوی و اخروی آن بر افراد

نماز و اثرات دنيوی و اخروی آن بر افراد

نماز یک نیاز حقیقی و ضروری انسان است و به میزان ضرورتی که برای فرد و اجتماع دارد دارای فایده ها و آثار نیکوی فردی و جمعی است و به […]
۱۳۹۶-۰۶-۲۸

توبه

« توبه يعني ترك گناه به بهترين وجه . واژة توبه از جهاتي از اعتذار رسا تر است . زيرا اعتذار و عذر خواهي بر سه وجه است : اوّل […]
۱۳۹۶-۰۵-۱۱

فطری بودن فطرت

 فطرت در لغت. اهل لغت در باب فطرت، عموماً آن را معرفتي دانسته اند كه خداوند در نهاد وجود انسان قرار داده است. مؤلف لسان العرب در بابا كلمة فطرت […]
۱۳۹۵-۰۹-۳۰

ايثار

نگاه به مقوله ايثار نگاه عميقي است.ايثار و شهادت(كه قله و اوج ايثارگري است) نهايت كمال يك انسان است كه خود را در خدا ذوب كرده اين كمال ومشاهده آن […]