۱۳۹۵-۰۶-۲۸
%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86

تولد تا مرگ ستارگان

خورشيد و اغلب ستارگان ديگر از گاز و ماده اي گاز مانند و بسيار داغ به نام پلاسما تشكيل شده اند. با اينحال برخي از ستارگان نيز كه كوتوله هاي […]