۱۳۹۵-۰۶-۲۶
%d8%aa%d8%b5%d9%81%d9%8a%d9%87-%d8%a2%d8%a8

تصفيه آب

تصفيه آب گسترش روز افزون جوامع بشري و پيشرفت در زمينه‌هاي صنعتي، هرچند که امتيازات ويژه اي بهمراه داشته است وليکن مشکلات عديده اي را نيز براي اجتماعات به ارمغان […]
۱۳۹۵-۰۳-۲۹
تجدید پذیر

انرژیهای تجدید پذیر

انرژیهای تجدید پذیر آینده انرژی از انقلاب صنعتی یعنی ۲۰۰ سال پیش تاکنون بشر به سوخت فسیلی وابسته بوده است حتی تصور تغییر این وضعیت نیز دشوار است. احتمال کاهش […]
۱۳۹۵-۰۳-۰۴
123

اتم در خدمت كشاورزي و منابع طبيعي

مقدمه با ساختمان اولين پيل اتمي بوسيله انريكوفرمي دانشمند معروف ايتاليائي سبب شد كه دانشمندان از انرژي اتم در پيشبرد علوم وصنايع، كشاورزي و پزشكي استفاده نمايند، بطوريكه امروزه كمتر […]
۱۳۹۴-۰۸-۱۳
kerme-abrisham

پرورش کرم ابریشم

نوغانداري يا پرورش كرم ابريشم وتوليد فرآورده هاي ابريشمي ازجمله فعاليتهايي جانبي است كه دركنار فعاليتهاي اصلي كشاورزان هرمنطقه مي تواند طي يك دوره كوتاه مدت ضمن ايجاد انگيزه اقتصادي […]