وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار
فهرست مطالب: فصل اول طرح مسئله اهمیت موضوع سوالات تحقیق فصل دوم تعریف مفهومی عومل موثر درعنوان مسئله ادبیات نظری نظریات اسلام نظریه‌های روانشناسی ن...
ادامه مطلب
بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد
چکیده پژوهش حاضر به منظور بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در بین جوانان مشهد انجام گرفت فرض اصلی این تحقیق این بود که عوامل بر ایجاد اعتیاد تأثی...
ادامه مطلب
بررسی عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد
فهرست مطالب: فصل اول کلیات پژوهش 1-1 مقدمه 2-1 بیان مساله 3-1 اهمیت و ضرورت مساله 4-1 اهداف پژوهش 5-1 فرضیه‌های پژوهش 6-1 تعریف اصطلاحات الف: تعریف نظری ب: تعریف...
ادامه مطلب
۱۳۹۶-۱۲-۰۳

وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار

فهرست مطالب: فصل اول طرح مسئله اهمیت موضوع سوالات تحقیق فصل دوم تعریف مفهومی عومل موثر درعنوان مسئله ادبیات نظری نظریات اسلام نظریه‌های روانشناسی نظریات جامعه شناسی چارچوب نظری پیشینه […]
۱۳۹۶-۱۲-۰۲

بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد

چکیده پژوهش حاضر به منظور بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در بین جوانان مشهد انجام گرفت فرض اصلی این تحقیق این بود که عوامل […]
۱۳۹۶-۱۲-۰۲

بررسی عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد

فهرست مطالب: فصل اول کلیات پژوهش ۱-۱ مقدمه ۲-۱ بیان مساله ۳-۱ اهمیت و ضرورت مساله ۴-۱ اهداف پژوهش ۵-۱ فرضیه‌های پژوهش ۶-۱ تعریف اصطلاحات الف: تعریف نظری ب: تعریف […]
۱۳۹۶-۱۲-۰۱

توقیف اموال

فهرست مطالب: مقدمه تعریف کلیات مفهوم اجرای احکام مدنی شرایط اجرای احکام مدنی اهمیت اجرای احکام تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد […]
۱۳۹۶-۱۲-۰۱

جانشینهای مجازات حبس

فهرست مطالب: مقدمه فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها فصل دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین فصل سوم :  فواید عدم توسل به زندان فصل چهارم […]