۱۳۹۶-۰۸-۰۹

بررسی اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره

بررسی اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی خانواده، واحدی‌اجتماعی و نظامی سازمان یافته است […]
۱۳۹۶-۰۸-۰۹

ارتباط بین تيپ های شخصيتی و فرسودگی شغلی

بی تردید اصطلاح شخصیت یکی از بحث انگیزترین و در عین حال جذاب ترین مفاهیمی است که در علم روانشناسی وجود دارد پیچیدگی تنوع و گستره مشمول این اصطلاح به […]
۱۳۹۶-۰۸-۰۸

آشنایی با تعمیق باورهای مذهبی و دینی و نقش آن در نهادینه کردن عدالت اجتماعی

قلمرو نجات بخشی بشر گسترده حیات اوست. از این رو نمی توان نجات را در یک بعد برجستگی بخشید و از دیگر ابعاد آن چشم پوشید. نجات بخشی انسان را […]
۱۳۹۶-۰۸-۰۸

الگوی بهینه کشت شهر مشهد در شرایط ریسک و عدم حتمیت

این مطالعه در شهر مشهد و به منظور تعیین الگوی کشت بهینه، مقایسة الگوی موجود با الگوی بهینه انجام شده است. کشاورزی، فعالیتی است که همواره تحت تأثیر عوامل طبیعی […]
۱۳۹۶-۰۸-۰۷

نماز و اثرات دنيوی و اخروی آن بر افراد

نماز یک نیاز حقیقی و ضروری انسان است و به میزان ضرورتی که برای فرد و اجتماع دارد دارای فایده ها و آثار نیکوی فردی و جمعی است و به […]
۱۳۹۶-۰۸-۰۷

عوامل استرس زای شغلی مدیران آموزش مدارس متوسطه

امروزه، استرس یا فشار روانی، یکی از مسائل همه گیری است که انسانها به آن مبتلا می‌باشند. دامنه نفوذ استرس از زندگی فردی به زندگی سازمانی سریع است. عوامل فشار […]
۱۳۹۶-۰۸-۰۶

بررسی ارتباط هوش هیجانی و شادکامی در نوجوانان

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی وشادکامی در دانش آموزان متوسطه شهرستان لامرد بود . بدین منظور ازجامعه آماری دانش آموز ان ۲۰۰ نفر بطور تصادفی انتخاب و […]
۱۳۹۶-۰۸-۰۶

احکام فقهی و حقوقی سقط جنین

سقط جنین یا سقط حمل یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند و راه یابی برای مقابله با آن از جمله مسائل و مشکلات جوامع […]
۱۳۹۶-۰۸-۰۵

برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی

چکیده: با توجه به پیچیده‌تر شدن مسائل اقتصادی، لزوم نگاه چند بعدی به مسائل اجتماعی بر اساس چارچوب تحلیل بین رشته‌ای هرچه بیشتر روشن می‌شود. اقتصاددانان نهادگرا از اوایل قرن […]
123...7
صفحه بعدی