واکنش هیدروژن اسیدها با استرهای استیلنی در حضور هسته دوستهای فسفردار

مقدمه :
مطالعه واکنش ترکیبات ارگانوفسفر و کاربرد آنها در تهیه مواد آلی یکی از اهداف اصلی سنتز می‌باشد .در این ترکیبات یک اتم کربن مستقیماً‌به اتم فسفر متصل شده است . از این ترکیبات برای تولید مواد شیمیایی ، صنعتی و بیولوژیکی استفاده می‌شود .
از مهمترین این ترکیبات ایلیدهای فسفر می‌باشند که در آن یک کربانیون مستقیماً به فسفر دارای بار مثبت متصل شده است . ایلیدها معمولاً‌ از تری فنیل فسفین تهیه می‌شوند.
ایلیدهای فسفر ممکن است شامل پیوندهای دوگانه ، سه گانه یا گروه ههای عاملی ویژه باشند وقتی یک گروه الکترون کشنده نظیر CN,CHO,COOR,COR در موقعیت آلفا حضور داشته باشند ایلیدها بسیار پایدارند چون بار منفی روی کربن بوسیلة‌رزونانس پخش می‌شود .
یکی از مهمترین کاربردهای ایلیدها استفاده آن‌ها در واکنش ویتیگ می‌باشد که بهترین روش برای تهیه آلکن ها به شمار می‌رود .
واکنش ویتیگ که طی پنچاه سال گذشته یکی از واکنشهای بسیار مهم در سنتز مواد آلی در آمده است از .واکنش‌های با اهمیت در تشکیل پیوند کربن – کربن که یکی از مشکل‌ترین فرآیندهای شیمیایی است می‌باشد. واکنش ویتیگ مستلزم تراکم فسفونیوم ایلید و ترکیب کربونیل دار می‌باشد که با حذف‌تری فنیل فسفین اکسید یک آلکن ایجاد می‌شود . اهمیت این واکنش در شیمی آلی باعث شده تا جایزة نوبل در سال ۱۹۷۹ به جورج ویتیگ اعطا شود .

دانلود

حجم : 0.1 مگابایت

تعداد صفحات : 27 صفحه

فرمت : word

منبع : prozheyab.com

نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *