رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار

فهرست مطالب:

فصل اول

مقدمه موضوع تحقیق

الف – مسئله

ب – فرضیه

فایدة تحقیق

روش انجام تحقیق

پیش فرض

نمونة تحقیق و چگونگی نمونه برداری

روش آماری تحقیق

روش جمع آوری داده ها

تعریف واژه ها

الف – افسردگی

ب – ورزش

فصل دوم

تعریف افسردگی

علائم افسردگی

نشانه های افسردگی تب قطبی

۱-نشانه های بد جانی

۲-نشانه های شناختی

۳-نشانه های انگیزشی

۴-نشانه های بدنی

طبقه بندی افسردگی

دوره افسردگی

فصل سوم

جامعه تحقیق

نمونه برداری

نمودار شماره ۱

نمودار شماره ۲

نمودار شماره ۲

نمودار شماره ۴

ابزار تحقیق

نمودار شمارة ۵

نمودار شمارة ۶

دستور اجرا

نحوه نمره گذاری

جدول تحقیق میزان افسردگی

جدول شماره ۱

طرح آزمایشی

الف – متغیر مستقل

ب – متغیر وابسته

شیوه اندازه گیری

کنترل ها

نمودار شماره ۷

نمودار شماره ۸

فصل چهارم

تحلیل نتایج

شیوه اندازه گیری

شیوه گروه بندی

جدول شماره ۱

جدول شماره ۲

محاسبه لایه های آماری گروه اول

محاسبه لایه های آماری گروه دوم

جدول شماره ۳

جدول شماره ۴

الف تدوین فرضیه

مسأله

فرضیه

آزمون و مقایسه میانگین دو گروه مستقل

خطای استاندارد

جدول شماره ۵

فرضیه در این بخش

فرضیه صفر

فرض خلاف

نتیجه

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

خلاصه فصول

مشکلات و محدودیتها

پیشنهادات

منابع

 

 

مقدمه :

در حال حاضر جوامع بشری با همه پیشرفت و جهش که در کلیة متون و علوم مختلف بشری است توجه ناچیزی به جنبه های روانی ، تربیتی ، عاطفی ، اخلاقی ، اجتماعی و بهداشت روانی افراد نموده است .

پیچیدگی و گرفتاریهای جوامع انسانی امروز آگاهی لازم در زمینه های یاد شده را اجتناب نا پذیر و ضروری می نماید . به نظر می رسد اوضاع و احوال شرایط زندگی مدرن و پیچیدگی حاصل از آن انزوا و فرد گرایی همراه با آن از عوامل عمده ای است که زمینة ابتلاء به بیماری روانی از جمله افسردگی را فراهم می کنند .

موضوع تحقیق :

الف – مسأله : آیا رابطه بین افسرگی و فعالیت های ورزشی موجود است .

هدف کلی و آرمانی تحقیق :‌

۱–هدف این تحقیق بررسی رابطه بین تمرینات ورزشی و افسردگی کمتر است .

۲-ارائه کارهای مناسب و پیشنهادات مؤثر در زمینة اثرات مثبت فعالیت های ورزشی در درمان و کاهش افسردگی و میزان خودکشی .

ب – فرضیه :‌

افرادی که به فعالیت ورزشی می پردازند افسردگی کمتری را نسبت به افرادیکه ورزش نمی کنند نشان می دهند .

 

فایده تحقیق :

افسردگی یکی از شایع ترین اختلالات روانی است که در حال حاضر هر فرد ممکن است آنرا در طول زندگی خود بطور متناوب یا مستمر تجربه کند .

این موضوع صرفاً محدود به زمان و مکان خاصی هم نمی باشد بلکه واکنشی است که در مقابل فشارات عصبی و مشکلات ناشی از جوامع مدرن یا نیمه مدرن کنونی موجود و گویای حالتی است که در هر دوره زمان برای هر کس ممکن است روی دهد .

به صراحت می توان اعلام نمود که تعدادی از افراد بالغ در دوره ای از عمر خود دچار این حالت گردیده و عده ای بیشتری از این افراد به افسردگی خود آگاه نیستند و اگر این حالت روانی ادامه پیدا کند منجر به بعضی مشکلات روانی و بدنی می شود و ادامه در آخر منجر به خودکشی فرد می گردد .

اگر اطلاعات به افراد داده شود تا این حالات روانی نامساعد را تشخیص دهند ،‌ زودتر اقدام به رفع می نمایند .

دانلود

حجم : 2 مگابایت

تعداد صفحات : 54 صفحه

فرمت : word

منبع : prozheyab.com

نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *