مروری بر پژوهش های انجام شده در مورد بیماریهای زیتون در ایران

چکیده
عوامل بیماری زای قارچی و باکتریایی از مهمترین عوامل کاهش تولید زیتون در دنیا محسوب می گردد. با توجه به اهمیت این محصول، در راستای اجرای برنامه های توسعة کشت زیتون، مطالعات و تحقیقات همه جانبه‌ای در استان های کشور انجام شده است.
باغات زیتون کشور و نیز باغات مادری زیتون درشهرستان طارم علیا واقع در استان زنجان که کانون تولید قلمه و نهال زیتون در کشور است، از لحاظ عوامل بیماری زایی و تعیین پراکنش هر یک از بیماری ها بررسی شده اند.
باغات مورد بررسی به طور تصادفی انتخاب شده و پس از بررسی درختان موجود در هر باغ، از علائم مشکوک و آلوده به بیماری نمونه برداری و به منظور جداسازی عوامل بیماریزا به آزمایشگاه منتقل شده اند. به روش های معمول آزمایشگاهی و روش های توصیه شده برای هر عامل نسبت به جداسازی ، خالص سازی و اثبات بیماری زایی عوامل قارچی اقدام گردیده و نمونه های مشکوک به عوامل باکتریایی و ویروسی در مؤسسات تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی مورد بررسی قرار گرفته اند. در هر باغ و کل منطقه براساس تعداد درختان بازدید شده و بیمار و تعداد باغات بررسی شده، میزان آلودگی و پراکنش آن ها برآورد گردیده است.

فهرست:
چکیده
مقدمه
روش تحقیق و بررسی
بیماریهای مهم درختان زیتون وبررسیهای انجام شده روی آن در چنداستان
پژمردگی ورتیسلیومی
بیماری لکه طاووسی زیتون
سرخشکیدگی شاخه های جوان
بیماری فوماژین یا کپک دوده ای
بیماری مومی شدن میوه
پوسیدگی ریشه و طوقه
ماکروفومای زیتون
آنتراکنوز زیتون
پوسیدگی بذر و هسته
بیماری فومای زیتون
بیماری سرخشکیدگی سرشاخه ها

بیماری لکه برگی زیتون
خشکیدگی نوک سرشاخه ها
سل زیتون
نماتد مولد غدة ریشه
گلسنگ زیتون
انگل گلدار سس
سرما و یخبندان
آفتاب سوختگی
سایر عوارض جوی
عدم باردهی
ریزش گل و میوه
سال آوری
سترونی
خفقان ریشه
کلروز
بررسی های انجام شده در استان های مختلف
جمع بندی و بحث
روش های حفاظت
جداول پیوست

دانلود

حجم : 0.4 مگابایت

تعداد صفحات : 130 صفحه

فرمت : word

منبع : prozheyab.com

نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *