روش های جذب فلزات سنگين توسط جاذبها

با پیشرفت تمدن بشری, توسعه فناوری و ازدیاد روزافزون جمعیت در حال حاضر دنیا با مشکلی به نام آلودگی روبرو شده است که زندگی ساکنان کره زمین را تهدید می‌کند بـه طـوری کـه در هـر کشور حفاظت محیط زیستم ورد توجه جدی دولتمردان است. آلودگی ناشی از انباشته شدن خاک و آب از ترکیبات سمی پایدار مانند مواد شیمیایی, نمک‌ها, فلـزات سـنگین و مـواد رادیواکتیـو عوامل ایجاد بیماری‌هایی است که تأثیرات ناسازگاری بر روی رشد و سلامت جانوران و انسان‌ها را دارد.

انتشار فلزات س نگین در محیط زیست به سبب صنعتی شـدن و گـسترش شـهر نـشینی مـشکلات بزرگی در سراسر جهان به همراه داشته است و همچنین افزایش آلودگی محیط زیست توسط فلزات سنگین سبب نگرانی‌های بسیار جدی به دلیل خصوصیات سرطان زایی, تجزیه ناپـذیری و تجمـع بیولوژیکی آنها شده است. جذب فلزات سنگین از پساب‌های صنعتی یکی از مباحث مهم زیست محیطی محسوب می‌شود. تاکنون روشهای مختلفی برای جذب این فلزات مورد توجه قرار گرفته است کـه اسـتفاده از جاذب‌های زیستی از جمله این روش‌ها به شمار می‌رود. این امر بـه دلیـل اقتـصادی بـودن, دسـتیابی راحت و منطبق با استانداردهای زیست محیطی است. در این مطالعه اساس عملکرد, مزایا و معایب روش‌های مختلف جذب فلزات سـنگین مقایـسه می‌شود.

دانلود

حجم : 2 مگابایت

فرمت : PDF

منبع : prozheyab.com

نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *