رابطه بین امکانات رفاهی و افت تحصیلی در بین دانش آموزان

فهرست مطالب :
چکیده
فصل اول
مقدمه
بیان مسأله
اهداف تحقیق
اهمیت ضرورت
فرضیه های تحقیق
متغیرهای تحقیق
اعاریف عملیاتی
فصل دوم
در مورد فرایند شناختی و عوامل افت تحصیلی
که در فصل دوم امده است
فصل سوم
جامعه اماری
حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
روش آماری مربوط به فرضیه ها
روش تحقیق
فصل چهارم
جدول ۱-۴ : نمرات خام آزمودنی ها از ازمون افت تنحصیلی
جدول ۲-۴ نتایج تفاوت آزمودنی ها در افت تحصیلی
جدول ۳-۴ : نتایج تفاوت تفریحات در دانش آموزان روستایی و شهری

فصل پنجم :
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیت ها
منابع و مأخذ

 

چکیده :

هدف از تحقیق حاضر مقایسه افت تحصیلی در بین دانش آموزان روستائی و شهری شهرستان ابهر و روستاهای عمید آباد است که فرضیه های عنوان شده که بین دانش آموزان روستائی و شهری از لحاظ افت تحصیلی تفاوت معنی داری وجود دارد و آیا امکانات بالا و عدم امکانات در دانش آموزان شهری و روستائی باعث افت می شود یا نه همینطور آیا عدم تفریحات در دانش آموزان روستائی و تفریحات در دانش آموزان شهری از لحاظ افت تحصیلی تفاوت دارد یا نه که جامعه آماری عنوان شده دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان که در حدود ۵۰۰ نفر است که از این ۵۰۰ نفر ۵۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند که پرسشنامه افت تحصیلی که دارای ۵۰ سؤال است که دارای گزینه های بله و خیر است و نمرات خام ان جمع نمرات جوابهای بله است و بعد از آن از روش آماری t متغیر مسائل استفاده شده که نتایج ان به این صورت بوده است که افت تحصیلی در دانش اموزان روستایی بیشتر از دانش آموزان شهری است البته هم از لحاظ عدم امکانات کافی و هم به علت تفریحات سالم می باشد و سطح معنی داری آن برابر ۰۵/۰ = α است

دانلود

حجم : 0.6 مگابایت

تعداد صفحات : 123 صفحه

فرمت : word

منبع : prozheyab.com

نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *