بررسی بین خود پنداره دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه

«کلیات» : بیان مسئله

اهمیت و لزوم طرح مسئله

اهداف تحقیق

متغیر های تحقیق

فرضیه تحقیق

سؤال تحقیق

فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق

بررسی تاریخی نظریه های خود

مفهوم خود

مفهوم بخشیدن به خود

چگونگی تشکیل خود

رشد مفهوم خود

تعریف خود از دیدگاههای تجربی و پژوهش

تعریف خود از دیدگاه های روان تحلیل گری

خود در دیدگاه های مختلف روان شناختی

مفهوم خود از دیدگاه راجرز

ثبات و هماهنگی خویشتن

مفهوم خود از نظر سالیوان

خودپنداری از نظر اریکسون

خود در نظر یونگ

شرایط فردیت یافتن

خود در نظریه نوام

خود در نظریه هارتز

تغییر در محتوای مفهوم خود

تغییر در ساختار «خود» با تغییرات ساختاری

خود پنداره

خوانگاره در نظریه ی هورنایی

عوامل موثر بر خودپنداره

خودپنداری و خوش بینی

پیشینه پژوهش

معرفی آزمون

مقاله : خویشتن پنداری (خودپنداره، خوپنداری)   Self Concept

فصل سوم : روش تحقیق

جامعه

حجم نمونه

ابزار گردآوری اطلاعات

روش گردآوری اطلاعات

روش آماری

فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات

محدودیت ها

منابع و مأخذ

 

مقدمه

توانایی و استعداد و دانایی و اراده بشر که از قوای درونی او سرچشمه می گیرد، توانسته به مجموعه مجهولات بی شماری در حوزه طبیعت و محیط و ترکیبات مواد و حیوانات و گیاهان دست یابد.

انسان در شناخت و پرداختن به خود نیز غافل نبوده و از هزاران سال پیش و از زمانی که موجودیت خود را روی کره خاک شناخته است به تخصص و جست و جو و بررسی و تحلیل رفتارها و ابعاد وجودی و نگرش ها و ویژگی های خود پرداخته است.

با این تفاوت که در گذشته های خیلی دور دانش و آگاهی بشر بسیار اندک بوده و شناخت و بررسی ویژگی های انسان نیز در حد اسطوره و حدس و گمان و انتساب رفتارهای خود به خدایان و اسطوره های اعتقادی بوده است. (ضمیری، ۱۳۷۳)

استفاده از قوه های درونی و استعدادهای بالقوه و تقویت و ممارست در رفتارها منجر به کشف پدیده ها و امور مرتبط با انسان و روابط آنها شده است شناخت مطلق از انسانها میسر نیست.

یکی از شناخت های مهم و پیچیده در مورد انسان شناخت خود انسان است که چگونه موجودی است؟ دارای چه قوای درونی و تقویت آنها ئر تعاملات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و تحصیلی و شغلی و خانوادگی چه پیامدها و نتایج را به بار می آورد؟

همه ی این سوالات و پاسخ ها شخصیت انسان را به وجود می آورد. و در واقع شخصیت هر فردی مجموعه ای از توانایی ها و استعداد ها و باورها و علایق و انگیزه ها و رفتارهای صادره و در مقابل محیط و محرک ها است. (دوران شولتز، ۱۳۷۷)

هر فردی نسبت به خود شناختی دارد برخی خود را افراد ترسو و بی اعتماد و نالایق تصور می کنند و برخی خود را توانا و برتر و لایق و با اعتماد به نفس می دانند برخی از توانایی و استعدادهای خود به نحو مطلوب استفاده می کنند و از این رهگذر باز هم راضی نمی باشند. (کولی کن، حسینی. ۱۳۶۷)

بعضی ها تحول و تغییرات را دوست دارند و از زمان حال راضی نمی شوند و دائم در حال تغییر وضع جدید هستند و عده ای به سنت ها و رفتارها پایبند می مانند و از تغییر و تحول وحشت دارند.

دانلود

حجم : 0.3 مگابایت

تعداد صفحات : 73 صفحه

فرمت : word

منبع : prozheyab.com

نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *