سنگ يكي از قديمي ترين مصالحي است كه بشر از بدو زندگي بر روي زمين شناخته است و از آن براي تهيه وسائل مختلف زندگي و همين طور بناي آثار خود سود جسته است . در آثار به دست آمده از جوامعي كه در دوره پارينه سنگي مي زيسته اند ، ابزار كار و اسلحه سنگي ديده شده است . بعد از آن ، اين مصالح فراوان و در دسترس در ساخت بناي ساختمان پرستشگاه ها به كار رفت كه بناي مونوليت ها و تري ليت ها از آن جمله اند .

فهرست:
مقدمه
سنگه و خرده سنگها
هوازدگی شیمایی
منشع ساختمانهای سنگی
سنگهای آذری
بافت سنگهای آذرین
سنگهای رسوبی
سنگهای شدگی
سنگهای دگرگونی
اقسام سنگهای دگرگون
ساختمان شیمایی سنگها
کربنات ها
سولفات ها
اکسید ها
انواع سنگ
شکل طبیعی سنگ
شکل ساختگی سنگها
انواع سنگ ها ساختمانی
گرانیت
ماسه سنگ ها
سنگهای آهکی
مرمر
گوارتزیت
سنگ مارسی
سنگ برای مصارف ساختمانی
پایداری میکانیک
عملیات ساختمانی سنگ
فساد در سنگ
سنگ ساختمتانی
دوام
ویژگیهای فنی سنگها
مقاومت ضربه ای
ویژگیهای خواص حرارتی
انبساط و انقباظ حرارتی سنگها
هدایت حرارت
مقاومت در برابر آتش
مقاومت در برابر یخبندان
بررسی میکروسکوپی سنگها
طبقه بندی سنگها
سنگهای آذری
گرانیت
ویژگیهای گرانیت
طبقه بندی
کابرد
وزن ویژه
جذب آب
رنگ
سنگهای رسوبی
سنگ آهک
خواص سنگ آهک
طبقه بندی سنگ آهک ساختمانی
سختی
جذب آب
مقاومت فشاری
مقاومت در برابر آتش
رنگ
کاربرد
تراورتن
سختی
وزن ویژه
جذب آب
مقاومت فشاری
رنگ
طبقه بندی سنگهای ساختمانی بر پایه کواتز
سنگهای دگرگون
ماریل
سختی
مقاومت
تخلخل
رنگ
سنگ لوح
ویژگیهای سنگ لوح
جدایش پذیری
جذب آب
وزن ویژه
مقاومت
سختی یا الاستیسیته
مقاومت سایشی
مقاومت دربرابر خردگی
ناخالصی های معدنی
طبقه بندی سنگهای لوح
کاربرد سنگهای ساختمانی
پوشش دیوارهای داخلی
کف و پلکان
نما
کف خیابان و پیاده رو
بام
دیوار و سالوده
موج شکن و ساختمانهای بندری
زیر سازی جاده ها
بالاست راه آهن
تزئینات ساختمان
موارد ویژه
نقش برجسته تخته جمشید
ترتیب تراش نقوش برجسته
تذکرات
مدت زمان ایجاد نقوش
سایر نقوش برجسته در تخته جمشید
÷ایان دوره سلطنت داریوش و آغاز دوران سلطنت خشایار شاه
پایان دوره سلطنت خشایار شاه و آغاز دوران سلطنت اردشیر اول
دوران سلطنت اردشیر سوم
تاریخچه معماری صحفه پرسپولیس
صحفه تخت جمشید
صحفه تخت جمشید ۳۸۰ تا ق. م
صحفه تخت جمشید ۴۷۰تا ۴۸۰ ق. م
صحفه تخت جمشید ۴۵۰ تا ۴۷۰ ق.م
صحفه تخت جمشید ۳۳۰ تا ۴۵۰ ق.م
صحفه تخت جمشید پس از ۳۳۰ ق.م
پاسارگاد دشت مرغاب
تخت جمشید ۵۷ کیلوتری شیراز
قصر ابونثر یا تخت سلیمان
شش کیلومتری شرق شیراز
نقش رستم کوهستان حاجی آبد
کازرون نقشه برجیسته ساسانی
ویرانه های شهر بیشاپور
نقش برجسته ساسانی در دور رودخانه شاپور
بازار قیصریه لار
مسجد جامع لار
ممسنی نقوش کورانگون دهکده سه تلو
دخمه سنگی مربوط به اود خطر
آتشکده اشکان میل اژدها
قصیر شیرین حجاری شیخ خان
دکان داود سر پل ذهاب
نقوش تاریخی بیستون
طاق بستان ۴ کیلومتری کرمانشاهان
امارت تخت مرمر
ایذه آتشکده دره شاهمی یا شمی
تنگ سولک در کوهستان بختیاری
شیر سنگی همدان
فهرست نویافته های باستان شناسی در سالهای ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۳ در بناهای معبد آناهیتا
جبهه غربی
کوشه جنوبی غربی
جبهه شمالی
گوشه شمالی شرقی
آغاز بررسی از جبهه غربی
حاصل کاوشهای باستان شناسی از رعس سخره تا پشت دیوار در شمال غربی معبد آنا هیتا
گوشه جنوب غربی
جبهه شمالی شرقی
پیشمایش الکتریکی در بنهای پرستش گاه ناهید
مطالعات آزمایشگاهی
کاربرد ایزار رون در طراحی گوشه جنوب غربی
بررسی علل تضریب
هخمنشیان به سوخت بدون دود دست یافته بودند
بناهای هخامنشی
تالار آپادانا تخت جمشعید
آمگاه خشایار یکم نقش رستم
تزئینات معماری کاخهای هخامنشی
هنر در خدمت ایدولوژی امپراطوری
شوش و تخته جمشعید
هنر در خدمت شکوه و اقتدار امپراطوری
ملت های امپراطوری
کاخ سرستون
کاخ داریوش
کاخ سه درگاهی
حرم جیزه و باغهای معلق بابل
حرم بزرگ جیزه
باغهای معلق بابل
تصاویر

دانلود

حجم : 14.5 مگابایت

فرمت : word

منبع : prozheyab.com

نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *