بررسی نحوه تبليغات در روابط عمومی صندوق تعاون کشور

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول: طرح تحقیق

طرح و بیان مسأله

اهمیت و ضرورت اجرای تحقیق

اهداف تحقیق

کلی

جزئی

معرفی روشهای اجرای تحقیق

فصل دوم: تعاریف و چارت تشکیلاتی روابط عمومی

تعاریف روابط عمومی

تاریخچه روابط عمومی در جهان

تاریخچه روابط عمومی در ایران

شرح وظایف و تشکیلات روابط عمومی

فصل سوم: آشنایی با روابط عمومی صندوق تعاون

چارت تشکیلاتی روابط عمومی صندوق تعاون

شرح وظایف دایره ارتباطات

شرح وظایف دایره ارتباط با رسانه ها و انتشارات

شرح وظایف دایره تبلیغات و تشریفات

فصل چهارم: تعاریف تبلیغ

تعاریف تبلیغات

تکنیک های تبلیغ

مرزهای تبلیغ و روابط عمومی

فصل پنجم : تبلیغات در صندوق تعاون

گردش کار تبلیغات در روابط عمومی صندوق

برنامه پیشنهادی تبلیغات روابط عمومی در سال ۸۴

بودجه پیش بینی شده برای تبلیغات

عملکرد روابط عمومی در زمینه تبلیغات

فصل ششم: نتیجه گیری

نتیجه گیری تحقیق

کاستی های روابط عمومی

نقاط قوت روابط عمومی در امر تبلیغ

راهکارهای پیشنهادی

ضمائم

منابع و مأخذ

 

فصل اول

اهداف تحقیق

هدف کلی

بررسی نحوه تبلیغات در روابط عمومی صندوق تعاون کشور

 

اهداف جزئی:

بررسی میزان استفاده روابط عمومی از تبلیغات

بررسی میزان استفاده روابط عمویم از فنون تبلیغ

بررسی مرزهای تبلیغ با روابط عمومی

 

معرفی روش اجرای تحقیق:

این تحقیق با توجه به حضور در روابط عمومی صندوق تعاون بر اساس روش اسنادی و کتابخانه ای انجام گرفته است.

 

فصل دوم: شرح وظایف و تشکیلات روابط عمومی

با بررسی تعاریف مربوط به روابط عمومی، می توان گفت که مهمترین وظیفه روابط عمومی، شناخت افکار عمومی و نفوذ در آن برای جلب رضایت افکار عمومی از سازمان است که هم در درون سازمان و هم در بیرون از سازمان دنبال می‌شود . بی تردید، این وظیفه، در قالب مجموعه‌ای از فعالیتهای ارتباطی صورت می گیرد که تحت عناوین نسبتاً ثابتی شامل ارتباط با رسانه‌ها و سازمانها،‌ ارتباط مردمی، پژوهش، آموزش، برنامه ریزی، انتشارات ، امور فرهنگی و نمایشگاهها،سنجش افکار و پشتیبانی از آنها یاد می‌شود.

بیشتر باید تأکید کرد که در تعیین ساختار مناسب برای هر روابط عمومی، با توجه به کوچکی یا بزرگی سطح عملیات آن، می‌توان از نمودار تشکیلاتی پیشنهادی استفاده کرد.

در این فصل، سعی شده است ضمن اشاره به شرح وظایف یک روابط عمومی، این وظایف در زیر ساختهای مناسبی توزیع شود.

 

دانلود

حجم : 0.2 مگابایت

تعداد صفحات : 86 صفحه

فرمت : word

منبع : prozheyab.com

نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *