الکتروشیمی

الكتروشيمي ، شاخه اي از علم شيمي است و به مطالعه پديده هايي مي پردازد ، كه در نتيجه تماس يك هدايت كننده الكتروني و يك هدايت كننده الكتروليتي رخ مي دهد . مهمترين مباحث الكتروشيمي به فرآيندهاي انجام يافته روي الكترود ها هنگام توليد جريان الكتريسيته در پيل الكتروشيميايي و يا عبور آن از محلول و انجام پديده تجزيه الكتريكي معروف به الكتروليز مي باشد .

فهرست:

۱- فصل اول : بخش تئوری
چکیده
۱-۱ : مقدمه
۱-۲ : کاربرد الکتروشیمی در شیمی آلی
۱-۳ : مقایسه واکنش های شیمیایی و الکتروشبمیایی
۱-۳-۱ : مزایای واکنش های الکتروشیمیایی
۱-۳-۲ : معایب الکتروشیمی در تهیه ترکیبات آلی
۱-۴ : واکنش های الکترودی
۱-۴-۱ : طبیعت واکنش های الکترودی
۱-۵ : الکترولیز
۱-۶ : انواع واکنش های الکتروارگانیک
۱-۷ : دسته بندی سیستم های الکترولیز بر اساس واکنش های الکترودی
۱-۷ : طراحی سلها بر اساس نوع واکنش الکتروشیمیایی
۱-۸ : روشهای الکترولیز

۱-۹ : مفاهیم اصلی و طرح واکنش های سنتز الکتروشیمیایی
۱-۹-۱ : تعویض قطبیت ماده اولیه
۱-۹-۲ : انتقال الکترون و واکنش شیمیایی
۱-۱۰ : الکترواکسیداسیون ، دستگاه ها و وسایل الکترولیز
۱-۱۱ : عوامل موثر در الکترواکسیداسیون
۱-۱۱-۱ : انتخاب الکترود
۱-۱۱-۲ : دیافراگم ۳۷ ۱-۱۱-۳ : نقش حلال و الکترولیت حامل
۱-۱۱-۴ : همزن و منبع جریان
۱-۱۱-۵ : دما
۱-۱۱-۶ : مقدار الکتریسته عبوری از سل
۱-۱۱-۷ : مقیاس واکنش
۱-۱۲ : فرایندهای انتقال جرم و مبادله الکترون
۱-۱۲-۱ : انتشار
۱-۱۲-۲ : مهاجرت
۱-۱۲-۳ : همرفت
۱-۱۳ : انتقال جرم در مقیاس آزمایشگاهی
۱-۱۴ : انتقال جرم در مقیاس صنعتی
۱-۱۵ : شرایط الکترولیز و برگزیدگی محصول
۱-۱۶ : نتیجه گیری

فصل دوم : الکترودهای دی اکسید سرب
۲-۱ : مقدمه
۲-۲ : روشهای تهیه دی اکسید سرب
۲-۲-۱ تهیه دی اکسید سرب به روش شیمیایی
۲-۲-۲ : تهیه دی اکسید سرب به روش الکتروشیمیایی
۲-۳ : انواع الکترود دی اکسید سرب
۲-۴ : ویژگیها و خواص فیزیکی
۲-۴-۱ : ساختمان بلوری
۲-۴-۲ : نمونه های استاندارد پراش اشعه x
۲-۴-۳ : قابلیت پایداری و تبدیل های درونی
۲-۴-۴ : هدایت پذیری
۲-۴-۵ : عوامل موثر در اکسیداسیون سرب
۲-۵ : عوامل موثر در کیفیت لایه اکسید
۲-۵-۱ : غلظت الکترولیت
۲-۵-۲ : درجه حرارت
۲-۵-۳ : شدت جریان
۲-۵-۴ : زمان اکسیداسیون
۲-۵-۵ : درجه خلوص محلول الکترولیت
۲-۵-۶ : حرکت محلول الکترولیت

فصل سوم : کارهای آزمایشگاهی و نتیجه گیری
۳-۱ : معرفی مواد شیمیایی بکار رفته
۳-۲ : تجهیزات و روش کار آزمایشگاهی
۳-۳ : عمل الکترولیز
۳-۳-۱ : تعیین نوع الکترود
۳-۳-۱-۱ : روش عملی تهیه دی اکسید سرب
۳-۳-۲ : تعیین حلال و الکترولیت مناسب
۳-۳-۳ : غشاء جدا کننده ( دیافراگم )
۳-۳-۴ : تعیین میزان شدت جریان اعمالی
۳-۵ : نحوه اکسایش دی بنزوتیوفن به روش الکتروشیمیایی
۳-۵-۱ الکترواکسیداسیون در شدت جریان ثابت
۳-۶ : جداسازی – خالص سازی و شناسایی محصول
۳-۶-۱ : جداسازی
۳-۶-۲ : خالص سازی دی بنزوتیوفن از رسوب
۳-۶-۳ : شناسایی محصول
۳-۶-۳-۱ : تعیین نقطه ذوب نمونه خالص شده
۳-۶-۳-۲ : تعیین طیف IR
۳-۷ :تفسیر طیف IR

دانلود

حجم : 4.15 مگابایت

فرمت : word

منبع : prozheyab.com

نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *