پروژه یاب | پایان نامه , پرسشنامه , نمونه سوالات پیام نور

تبلیغات
دسته بندی
تبلیغات
ورود اعضا
تبلیغات
تبلیغات
telegram
تبلیغات

پایان نامه رایگان بررسی امکان تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزا

پایان نامه رایگان بررسی امکان تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزابررسی امکان تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزا يكي از روشهاي ٬ كشت ميكروسپور كلزا و سپس باززايي جنينهاي بدست آمده از كشت ميكروسپور مي [ادامه مطلب]

ارزشیابی مهارت شغلی

ارزشیابی مهارت شغلی سیستم اصلاح سيستم به « مجموعه از اجزاء وابسته » اطلاق مي شود . به عبارت ديگر ، سيستم به معناي يك «كل» بكار مي رود كه از تركيب [ادامه مطلب]

بهداشت رواني

بهداشت روانينقش مدرسه و معلم درايجاد بهداشت رواني دانش آموزان پس از بدست آوردن اطلاعات در مورد مفهوم روان شناسي سلامت، ممكن است اين سؤال به ذهن شما خطور كند [ادامه مطلب]

پروژه حوزه آبخيز رودخانه بيرجند

پروژه حوزه آبخيز رودخانه بيرجندحوزه آبخيز رودخانه بيرجند حوزه آبخيز رودخانه بيرجند در استان خراسان جنوبي قرار گرفته است. اين رودخانه از ارتفاعات شرق بيرجند سرچشمه گرفته و بعد از عبور از شهر [ادامه مطلب]


الکتروشیمی

الكتروشيمي ، شاخه اي از علم شيمي است و به مطالعه پديده هايي مي پردازد ، كه در نتيجه تماس يك هدايت كننده الكتروني و يك هدايت كننده الكتروليتي رخ مي دهد . مهمترين مباحث الكتروشيمي به فرآيندهاي انجام يافته روي الكترود ها هنگام توليد جريان الكتريسيته در پيل الكتروشيميايي و يا عبور آن از محلول و انجام پديده تجزيه الكتريكي معروف به الكتروليز مي باشد .

فهرست:

۱- فصل اول : بخش تئوری
چکیده
۱-۱ : مقدمه
۱-۲ : کاربرد الکتروشیمی در شیمی آلی
۱-۳ : مقایسه واکنش های شیمیایی و الکتروشبمیایی
۱-۳-۱ : مزایای واکنش های الکتروشیمیایی
۱-۳-۲ : معایب الکتروشیمی در تهیه ترکیبات آلی
۱-۴ : واکنش های الکترودی
۱-۴-۱ : طبیعت واکنش های الکترودی
۱-۵ : الکترولیز
۱-۶ : انواع واکنش های الکتروارگانیک
۱-۷ : دسته بندی سیستم های الکترولیز بر اساس واکنش های الکترودی
۱-۷ : طراحی سلها بر اساس نوع واکنش الکتروشیمیایی
۱-۸ : روشهای الکترولیز

۱-۹ : مفاهیم اصلی و طرح واکنش های سنتز الکتروشیمیایی
۱-۹-۱ : تعویض قطبیت ماده اولیه
۱-۹-۲ : انتقال الکترون و واکنش شیمیایی
۱-۱۰ : الکترواکسیداسیون ، دستگاه ها و وسایل الکترولیز
۱-۱۱ : عوامل موثر در الکترواکسیداسیون
۱-۱۱-۱ : انتخاب الکترود
۱-۱۱-۲ : دیافراگم ۳۷ ۱-۱۱-۳ : نقش حلال و الکترولیت حامل
۱-۱۱-۴ : همزن و منبع جریان
۱-۱۱-۵ : دما
۱-۱۱-۶ : مقدار الکتریسته عبوری از سل
۱-۱۱-۷ : مقیاس واکنش
۱-۱۲ : فرایندهای انتقال جرم و مبادله الکترون
۱-۱۲-۱ : انتشار
۱-۱۲-۲ : مهاجرت
۱-۱۲-۳ : همرفت
۱-۱۳ : انتقال جرم در مقیاس آزمایشگاهی
۱-۱۴ : انتقال جرم در مقیاس صنعتی
۱-۱۵ : شرایط الکترولیز و برگزیدگی محصول
۱-۱۶ : نتیجه گیری

فصل دوم : الکترودهای دی اکسید سرب
۲-۱ : مقدمه
۲-۲ : روشهای تهیه دی اکسید سرب
۲-۲-۱ تهیه دی اکسید سرب به روش شیمیایی
۲-۲-۲ : تهیه دی اکسید سرب به روش الکتروشیمیایی
۲-۳ : انواع الکترود دی اکسید سرب
۲-۴ : ویژگیها و خواص فیزیکی
۲-۴-۱ : ساختمان بلوری
۲-۴-۲ : نمونه های استاندارد پراش اشعه x
۲-۴-۳ : قابلیت پایداری و تبدیل های درونی
۲-۴-۴ : هدایت پذیری
۲-۴-۵ : عوامل موثر در اکسیداسیون سرب
۲-۵ : عوامل موثر در کیفیت لایه اکسید
۲-۵-۱ : غلظت الکترولیت
۲-۵-۲ : درجه حرارت
۲-۵-۳ : شدت جریان
۲-۵-۴ : زمان اکسیداسیون
۲-۵-۵ : درجه خلوص محلول الکترولیت
۲-۵-۶ : حرکت محلول الکترولیت

فصل سوم : کارهای آزمایشگاهی و نتیجه گیری
۳-۱ : معرفی مواد شیمیایی بکار رفته
۳-۲ : تجهیزات و روش کار آزمایشگاهی
۳-۳ : عمل الکترولیز
۳-۳-۱ : تعیین نوع الکترود
۳-۳-۱-۱ : روش عملی تهیه دی اکسید سرب
۳-۳-۲ : تعیین حلال و الکترولیت مناسب
۳-۳-۳ : غشاء جدا کننده ( دیافراگم )
۳-۳-۴ : تعیین میزان شدت جریان اعمالی
۳-۵ : نحوه اکسایش دی بنزوتیوفن به روش الکتروشیمیایی
۳-۵-۱ الکترواکسیداسیون در شدت جریان ثابت
۳-۶ : جداسازی – خالص سازی و شناسایی محصول
۳-۶-۱ : جداسازی
۳-۶-۲ : خالص سازی دی بنزوتیوفن از رسوب
۳-۶-۳ : شناسایی محصول
۳-۶-۳-۱ : تعیین نقطه ذوب نمونه خالص شده
۳-۶-۳-۲ : تعیین طیف IR
۳-۷ :تفسیر طیف IR

جعبه دانلود
 • حجم فایل : 4.15 مگابایت
 • نوع فایل : word
 • منبع فایل : پروژه یاب
  درباره نویسنده
  اشتراک گذاری
      
  

  iran