رابطه استفاده بیش از حد از بازی های رایانه ای در افت تحصیلی دانش آموزان

فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

هدف کلی تحقیق

فرضیه ها

تعاریف عملیاتی متغییر ها

فصل دوم

الف – ادبیات تحقیق

مقدمه

تعریف افت تحصیلی

علتهای افت تحصیلی

تعریف ارزشیابی و انواع آن

تعریف اندازه گیری و مفاهیم مربوط به آن

فواید بازی های رایانه ای برای کودکان

تاثیرات بازی های رایانه ای خشونت آمیز بر روی کودکان و نوجوانان

راهکارهای مداخلهٔ ممکن و احتمالی

ب-مروری بر تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع در داخل یا خارج از کشور

فصل سوم

جامعه آماری

نمونه و روش نمونه گیری

ابزار جمع آوری اطلاعات

روش های آماری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم

یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها

فصل پنجم

خلاصه و نتایج تحقیق

محدودیتهای تحقیق

پیشنهادات  محقق

منابع

 

چکیده تحقیق :

موضوع تحقیق در خصوص بررسی استفاده بیش از حد از بازی های رایانه ای در افت تحصیلی دانش آموزان است . گرایش بیش از حد به بازی های رایانه ای و اثرات منفی این بازیها روی اقشار مختلف در جامعه با توجه به اینکه اغلب گرایش به بازی های رایانه در نوجوانان دیده می شود ، در پی بررسی نقش و تاثیر بازی های رایانه ای بر روی کودکان و نوجوانان و تاثیرات مثبت و منفی آن بر روی افت تحصیلی دانش آموزان هستیم ، این تحقیق دارای دو فرضیه میباشد که استفاده بیش از حد از بازی های رایانه ای باعث افت تحصیلی در دانش آموزان می شود و استفاده  بیش از حد از بازی های رایانه ای باعث افت تحصیلی در دانش آموزان نمی شود .

متغییر های این تحقیق بازی های رایانه ای و افت تحصیلی است . این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی است ، از جمعیتی تعریف شده از دانش آموزان راهنمایی دخترانه و با متغییر مشخص وابسطه و مستقل به انجام رسید ، ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای مشتمل بر ۲۵ سئوال بر اساس طیف لیکرت بود ، جهت دستیابی به اهداف از آزمون کای دو ، تحلیل واریانس ، انحراف معیار و میانگین استفاده شد .

ابزار اندازه گیری پرسشنامه بوده است که شامل ۱۵ سئوال بسته پاسخ بود که ۸ سئوال مربوط به فرضیه اول ، ۷ سئوال مربوط به فرضیه دوم میباشد ، برای هر سئوالی جدولی تهیه شده و نمودار ستونی مربوط به آن رسم شد ، سپس میانگین جنیه های مثبت و منفی سئوالات مربوط به هر فرضیه بدست آمده و جدول نمودار مربوط به آنها رسم شده است .

و نتایجی که از فزضیه اول و دوم به دست آمده نشان میدهد که استفاده بیش ازحد بازی های رایانه ای باعث افت تحصیلی دانش آموزان می شود و اثرات روحی و روانی و جسمی نیز بر روی دانش آموزان می گذارد و  راهکارهایی برای کاهش اثرات منفی استفاده بیش از حد از بازیهای رایانه ای ارائه شده است.

دانلود

حجم : 0.5 مگابایت

تعداد صفحات : 81 صفحه

فرمت : word

منبع : prozheyab.com

نویسنده

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *