پول و بانکداری
فهرست مطالب: مقدمه فصل اول: ماهیت و مشکلات مبادلات پایاپای و چگونگی پیدایش پول مبادلات پایاپای چیست و مشکلات آن کدام است؟ تولید پول و وظایف آن پول بعنوان یک د...
ادامه مطلب
بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان
فهرست مطالب: مقدمه تعاریف و مفاهیم تجربه ی کشورهای جهان تمهیدات جلوگیری از پول شوئی و فساد مالی در سایر کشورها لایحه مبارزه با پول شوئی در ایران بررسی و نقد ...
ادامه مطلب
مالیات بر ارزش افزوده و ویژگی های آن
مقدمه پس از جنگ جهانی دوم بنا به دلایل متعدد بسیاری از کشورها درصدد اصلاح ساختار مالیاتی خود بر آمدند. در این میان مالیات بر ارزش افزوده در دو دهه ی گذشته به عنوان یک...
ادامه مطلب
۱۳۹۷-۰۱-۰۴

پول و بانکداری

فهرست مطالب: مقدمه فصل اول: ماهیت و مشکلات مبادلات پایاپای و چگونگی پیدایش پول مبادلات پایاپای چیست و مشکلات آن کدام است؟ تولید پول و وظایف آن پول بعنوان یک […]
۱۳۹۷-۰۱-۰۴

بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان

فهرست مطالب: مقدمه تعاریف و مفاهیم تجربه ی کشورهای جهان تمهیدات جلوگیری از پول شوئی و فساد مالی در سایر کشورها لایحه مبارزه با پول شوئی در ایران بررسی و […]
۱۳۹۷-۰۱-۰۳

مالیات بر ارزش افزوده و ویژگی های آن

مقدمه پس از جنگ جهانی دوم بنا به دلایل متعدد بسیاری از کشورها درصدد اصلاح ساختار مالیاتی خود بر آمدند. در این میان مالیات بر ارزش افزوده در دو دهه […]
۱۳۹۷-۰۱-۰۳

جایگاه ایران در بازار جهانی نفت

فهرست مطالب: مقدمه بخش اول: جایگاه ایران در بازار نفت و جهان بخش دوم: توازن میان درون نگری و برون نگری در بخش نفت نتیجه گیری پی نوشتها   مقدمه […]
۱۳۹۷-۰۱-۰۲

تجارت آزاد آمریکای شمالی اقتصاد جهانی و جهان سوم

جهان سوم و دوران جدید چنین به نظر می رسد که جهان سوم در دوره حاضر به یکی از نقاط عطف تاریخی خود رسیده است. در این دوره شرایط نوینی […]