تأثیرات مثبت توسه توریسم در ایران از نظر روابط بین الملل
مقدمه اهمیت صنعت گردشگری تنها در بعد اقتصادی آن خلاصه نمی شود . ابعاد فرهنگی ، اجتماعی و پیامدهای سیاسی آن نیز از اهمیت زیادی برخوردار می باشد و تأثیر مثبت این صنعت د...
ادامه مطلب
تورم
مقدمه در سالهای اخیر مطالعات بیشتری به بررسی دقیق و کامل چسبندگی و انعطاف پذیری قیمتها در سطح گروههای خرده فروشی پرداخته اند . با مطالعه ویژگی چسبندگی و نوسان قیمتها...
ادامه مطلب
مدیریت آموزش کارکنان
مقدمه در هر سازماني بدون توجه به نوع هدف، به وسيلة كاركنان اموري به اجرا در مي‌آيد كه در نهايت به‌صورت مجموعه‌اي كه ماحصل سرمايه‌گذاري است شكل مي‌گيرد. بدينسان نت...
ادامه مطلب
۱۳۹۶-۰۹-۲۱

تأثیرات مثبت توسه توریسم در ایران از نظر روابط بین الملل

مقدمه اهمیت صنعت گردشگری تنها در بعد اقتصادی آن خلاصه نمی شود . ابعاد فرهنگی ، اجتماعی و پیامدهای سیاسی آن نیز از اهمیت زیادی برخوردار می باشد و تأثیر […]
۱۳۹۶-۰۹-۲۱

تورم

مقدمه در سالهای اخیر مطالعات بیشتری به بررسی دقیق و کامل چسبندگی و انعطاف پذیری قیمتها در سطح گروههای خرده فروشی پرداخته اند . با مطالعه ویژگی چسبندگی و نوسان […]
۱۳۹۶-۰۹-۱۹

مدیریت آموزش کارکنان

مقدمه در هر سازماني بدون توجه به نوع هدف، به وسيلة كاركنان اموري به اجرا در مي‌آيد كه در نهايت به‌صورت مجموعه‌اي كه ماحصل سرمايه‌گذاري است شكل مي‌گيرد. بدينسان نتيجه […]
۱۳۹۶-۰۹-۱۹

مدیریت آموزشی مبتنی بر سیستم

مقدمه: در جهان امروز توسعه هدف اصلی جوامع و از مهمترین سیاستگذاری‌های دولت‌ها محسوب میگردد. بدیهی است که توفیق جوامع در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی، و اقتصادی در گرو برخوردای از […]
۱۳۹۶-۰۹-۱۸

مدیریت بحران

فهرست مطالب : مقدمه بحران چيست؟ تعريف بحران بحران در سازمان شناخت بحران خصوصيات بحران مكعب بحران مفهوم بحران اثرات جانبي مثبت بحران بحرانهاي حاد و مزمن ويژگي مشترك بحرانها […]