رهبری در جامعه
فهرست: 1- پیش در آمد 2- مقدمه 3- رهبر و رهبری 4- تاریخچه مختصری در پیدایش عرفان وتصوف 5- سایه رهبر، به است از ذکر حق 6- راه و روش نیل به کمال در سایه رهبر 7- جاذبه های...
ادامه مطلب
بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی‌سبک (داخلی-خارجی)
فهرست مطالب: فصل اول طرح تحقیق بیان موضوع یا تعریف مسأله ضرورت انجام تحقیق پیشینه تحقیق فرضیات تعریف عملیات متغیرها نوع تحقیق و دلایل آن ابزار گردآوری دا...
ادامه مطلب
نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کارایی کارکنان پارت سازان
پیشگفتار ارزشیابی کارکنان در نظام اداری موضوع نسبتا جدیدی است که از اجرای فراگیر آن دردستگاههای دولتی وخصوصی برای مقاصد مشخصی چون ارتقاء انتصاب- تشویق و تنبیه بیش ا...
ادامه مطلب
۱۳۹۷-۰۳-۰۳
رهبری در جامعه

رهبری در جامعه

فهرست: ۱- پیش در آمد ۲- مقدمه ۳- رهبر و رهبری ۴- تاریخچه مختصری در پیدایش عرفان وتصوف ۵- سایه رهبر، به است از ذکر حق ۶- راه و روش […]
۱۳۹۷-۰۳-۰۳
محصولات چرمی‌سبک

بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی‌سبک (داخلی-خارجی)

فهرست مطالب: فصل اول طرح تحقیق بیان موضوع یا تعریف مسأله ضرورت انجام تحقیق پیشینه تحقیق فرضیات تعریف عملیات متغیرها نوع تحقیق و دلایل آن ابزار گردآوری داده ها جامعه […]
۱۳۹۷-۰۳-۰۲
افزایش کارایی

نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کارایی کارکنان پارت سازان

پیشگفتار ارزشیابی کارکنان در نظام اداری موضوع نسبتا جدیدی است که از اجرای فراگیر آن دردستگاههای دولتی وخصوصی برای مقاصد مشخصی چون ارتقاء انتصاب- تشویق و تنبیه بیش از یک […]
۱۳۹۷-۰۳-۰۱
تکنولوژی آموزشی

اثر شاخصهای آموزشی و تکنولوژی آموزشی بر کارایی نیروی انسانی

فهرست مطالب: چکیده فصل اول : کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه ۱-۲- شناخت وطبقه بندی فواید اقتصادی آموزش و پرورش ۱-۲-۱-فواید خصوصی آموزش و پرورش ۱-۲-۲ – فواید خصوصی مستقیم ۱-۲-۳-فواید […]
۱۳۹۷-۰۳-۰۱
بررسی عوامل مؤثر بر کاهش میزان رضایت شغلی کارکنان بانک صادرات ایران

بررسی عوامل مؤثر بر کاهش میزان رضایت شغلی کارکنان بانک صادرات ایران

مقدمه در ابتدا رضایت شغلی را تعریف می‌کنیم که عبارتست از واکنش‌های عاطفی یا احساسی خود نسبت به جنبه‌های مختلف شغل. این تعریف بدان معناست که در مورد رضایت شغلی […]