خنک کن های گریت کولر کلینکر در صنعت سیمان
فهرست مطالب: مقدمه ای برشناخت سیمان انواع  سیمان انواع خنک کن کلینکر خنک کن دوار خنک کن سیاره ای خنک کن گریت خنک کن گریت طراحی جدید طرح تعویض خنک کن سیاره...
ادامه مطلب
مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانولوله های کربنی
فهرست مطالب: فهرست علائم فهرست جداول فهرست اشکال چکیده فصل اول مقدمه نانو 1-1 مقدمه 1-1-1 فناوری نانو 1-2 معرفي نانولوله‌هاي كربني 1-2-1 ساختار نانو لوله‌ه...
ادامه مطلب
چرخدنده‌ها
فهرست مطالب:    فصل اول(معرفی چرخدنده و انواع آن) فصل اول(معرفی چرخدنده و انواع آن) تاریخچه چرخدنده ها محاسن چرخدنده ها معایب چرخدنده ها شرایط فیزیکی لازم در چرخ...
ادامه مطلب
۱۳۹۷-۰۳-۳۱
خنک کن های گریت کولر کلینکر در صنعت سیمان

خنک کن های گریت کولر کلینکر در صنعت سیمان

فهرست مطالب: مقدمه ای برشناخت سیمان انواع  سیمان انواع خنک کن کلینکر خنک کن دوار خنک کن سیاره ای خنک کن گریت خنک کن گریت طراحی جدید طرح تعویض خنک […]
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
نانولوله های کربنی

مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانولوله های کربنی

فهرست مطالب: فهرست علائم فهرست جداول فهرست اشکال چکیده فصل اول مقدمه نانو ۱-۱ مقدمه ۱-۱-۱ فناوری نانو ۱-۲ معرفي نانولوله‌هاي كربني ۱-۲-۱ ساختار نانو لوله‌هاي كربني ۱-۲-۲ كشف نانولوله […]
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
چرخدنده‌ها

چرخدنده‌ها

فهرست مطالب:    فصل اول(معرفی چرخدنده و انواع آن) فصل اول(معرفی چرخدنده و انواع آن) تاریخچه چرخدنده ها محاسن چرخدنده ها معایب چرخدنده ها شرایط فیزیکی لازم در چرخدنده ها […]
۱۳۹۷-۰۳-۲۴
سیستم‌های تعمیرشدنی

روش‌های آماری برای احتمال‌پذیری سیستم‌های تعمیرشدنی

فهرست : پیشگفتار ۱ – اصطلاحات و نمادهای سیستم‌های تعمیرشدنی ۱٫۱ – اصطلاحات پایه و مثال‌ها ۱٫۲ – سیستم‌های تعمیرنشدنی ۱٫۲٫۱ – توزیع نمایی ۱٫۲٫۲ –  توزیع پواسن ۱٫۲٫۳ – […]
۱۳۹۷-۰۳-۲۴
Power Test

Power Test

Power Test هدف از انجام این تست‌ها و آزمایشات عبارت است از : الف ) ایجاد یک استاندارد ارزش یابی (آدیت) موتورها برای بررسی کیفی (میزان توان- گشتاور مصرف ویژه […]